9:42 1401/08/28

به گزارش مفتاح وبه نقل از  پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی (اصفهان)؛ علیرضا قاری‌قرآن مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان از روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن شهر جدید بهارستان و پیشرفت فیزیکی این پروژه بازدید بعمل آورد.  

در طی این بازدید مسائل و مشکلات اجرایی احصا و در جلسه‌ای با جمعی از سازندگان و انبوه سازان مسکن ضمن بررسی موانع، راهکارهای عملی جهت شتاب بخشی به عملیات اجرایی این طرح ارائه شد.  

در این جلسه ضمن قرائت صورتجلسه قبلی، موارد به صورت دقیق و ریزبینانه مورد پیگیری قرار گرفت و مباحثی که نیاز به مصوبه شورای مسکن داشت احصا شدند.  

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان، پس از استماع موارد مطرح شده توسط نمایندگان سازندگان و انبوه‌سازان مسکن اظهار داشت: روند اجرایی طرح نهضت ملی مسکن شهر جدید بهارستان نسبت به برنامه زمان‌بندی، وضعیت قابل قبول دارد.  

وی با اشاره به اینکه بخشی از برنامه در نظر گرفته شده برای این شهر در فاز ساخت و اجرایی قرار دارد گفت: گام دوم این پروژه از اولویت‌های اساسی است که می‌بایست در روند آن تسریع شود.   

قاری‌قرآن با بیان اینکه این جلسه، ششمین جلسه بررسی پیشرفت فیزیکی و رفع مشکلات طرح نهضت ملی مسکن شهرجدید بهارستان است اذعان داشت: هدف از برگزاری این جلسات، هماهنگی برای رفع مسائل کلی در رابطه با طرح نهضت ملی مسکن است اما برای رفع برخی مسائل فنی و تخصصی می‌بایست جلساتی با فاصله زمانی کوتاه تر و مداوم در مجموعه برگزار تا مشکلات حل و فصل شود.  

وی بیان داشت: مبحث برق مصرفی این پروژه در شهر جدید بهارستان طی این نشست مطرح شد که در راستای سرعت بخشی آن برنامه ریزی و اتخاذ تصمیم بعمل آمد.  

گفتنی است در این جلسه موضوعات و مباحث پیرامون خدمات زیربنایی، نظام مهندسی، آزمایشگاه فنی مکانیک خاک، روند اجرای قراردادها و برنامه زمان بندی مطرح و جهت رفع مشکلات بررسی و برنامه‌ریزی لازم بعمل آمد.  

 
 
 
 
 
 

مطالب پیشنهادی