10:00 1401/07/24

به گزارش مفتاح، دکتر سیدرضا مرتضوی استاندار اصفهان در جریان چهاردهمین سفر شهرستانی خود که به شهرستان فریدونشهر رقم خورد؛ در نشست با نخبگان این شهرستان بیان کرد: شورای اداری در شهرستان ها دیگر مانند گذشته شورای خواب نیست بلکه تلاش می شود با تعامل، همفکری و همکاری مدیران دستگاه های مختلف، مشکلات شهرستان که از قبل احصا شده مطرح و در خصوص آن تصمیم گیری شود تا در نهایت مصوبات در دستور کار ستاد پیگیری مصوبات سفر قرار بگیرد.
وی تصریح کرد: اجازه نخواهیم داد مصوبات سفرهای شهرستانی مورد غفلت قرار بگیرند. ممکن است برخی مصوبات نیاز به تامین اعتبار و پشتیبانی داشته باشند اما مصوبه ای از روی میز مسئولان و مدیران استان کنار نخواهد رفت.
استاندار اصفهان در خصوص حمایت از ورزشکاران شاخص شهرستان که از دغدغه های نخبگان شهرستان فریدونشهر بود، عنوان کرد: حمایت از ورزشکاران و نخبگان ورزشی از وظایف استان و دستگاه های مربوطه است؛ از طرفی نیاز است فعالان شهرستان استعدادهای ورزشی را دریابند و با همکاری و هم افزایی که در شهرستان اتفاق می افتد شاهد رشد و توسعه ورزش و روحیه قهرمانی باشیم.
دکتر مرتضوی در پاسخ به نگرانی نخبگان مبنی بر تهاجم فرهنگی ناشی از توسعه گردشگری، گفت: یکی از ظرفیت هایی که رسول مکرم اسلام (ص) برای ترویج دین مبین اسلام بهره گرفتند؛ ظرفیت گردشگری بود که با حضور در قبایل و گروه های مختلف افراد را به دین اسلام دعوت می کردند این نشانه اهمیت این موضوع است و فرصت هایی که می توانیم به دست بیاوریم را به ما یادآوری می کند.
استاندار اصفهان با تاکید بر سناریونویسی و فرهنگ سازی در حوزه گردشگری عنوان کرد: کار فرهنگی زمان می برد. اما همانگونه که که بزرگترها اوایل انقلاب پا به پای ما می آمدند تا مسائل را به ما تفهیم کنند باید به همین نحو عمل کنیم تا فرهنگ سازی به درستی شکل بگیرد.
دکتر مرتضوی اظهار کرد: باید برای هر کاری سناریو داشته باشیم اگر با این نگاه پیش برویم صنعت گردشگری می تواند به اقتصاد شهرستان و استان کمک کند از طرفی باتوجه به فرهنگ اصیل و غنی که در شهرستان وجود دارد می توان به گسترش فرهنگ منطقه امیدوار بود.
وی با تاکید بر فرهنگ کار جهادی در مدیران استان و شهرستان، عنوان کرد: به دستگاه ها تاکید کرده ایم تا بدانند در یک اردوی جهادی بی وقفه قرار دارند و باید قدر این فرصت را بدانیم و به بهترین نحو مشکلات مردم را سامان دهیم.
استاندار اصفهان با اشاره به تقویت فعالیت های مجاهدانه در مدیران و مسئولان، بیان کرد: فعالیت جهادی بایستی در چارچوب خود تعریف شود و زمانی که فعالیتی توسط گروه های جهادی شروع می شود به خوبی نیز به پایان برسد.
دکتر مرتضوی داشتن نظم و انضباط در کارهای جهادی را ضروری دانست و گفت: با هدف منظم و همسو کردن گروه های جهادی نگاهی در استان شکل گرفته تا گروه های جهادی را متمرکز کنیم و با سیاست گذاری های مناسب حرکت جهادی گروه های مختلف هم افزا باشد.

مطالب پیشنهادی