18:37 1401/04/11

به گزارش مفتاح، نمایندگان نیروهای شرکتی و حجمی شرکت های توزیع نیروی برق کشور در راستای پیگیری میدانی نتایج مذاکرات و مکاتبات قبلی و آگاهی از نتایج جلسه ششم اردیبهشت ماه سال جاری ، در خصوص بررسی وضعیت نیورهای شرکتی وحجمی روز چهارشنبه هشتم تیرماه 1401 با حضورسرپرست منابع انسانی وزارت نیرو و سرپرست منابع انسانی شرکت مادر تخصصی توانیر نشستی تشکیل داد و مطالبات کارکنان شرکتی و حجمی شرکت های توزیع نیروی برق کشور ( نیروهای مشاور ، مامورین قرائت ، کارکنان خدماتی ، سیمبانان و کارشناسان صفی و ستادی و ...  ) و مواضع و برنامه های وزارت نیرو در این نشست مورد تحلیل قرار گرفت .

بلاتکلیفی طرح ساماندهی نیروهای شرکتی وحجمی توانیر

در این نشست نمایندگان نیروهای شرکتی و حجمی شرکت های توزیع نیروی برق کشور با اشاره مجدد به توانمندی و تأثیرگذاری مستقیم و غیرقابل کتمان نیروهای شرکتی و حجمی در تحقق اهداف کلیدی وزارت نیرو  و شرکت مادر تخصصی توانیر ، خواستار اقدام عملی وزارت نیرو در ساماندهی نیروهای شرکتی و حجمی شرکت های توزیع نیروی برق کشور شدند .

 

نمایندگان حاضر در جلسه با استناد به مذاکرات قبلی و قول مساعد وزارت نیرو و معاونت وقت منابع انسانی در تهیه طرح ساماندهی نیروهای شرکتی و حجمی و تبدیل وضعیت سالانه حداقل ۲۵ درصد نیروهای فعلی، خواستار ابلاغ و اجرایی شدن طرح مدنظر وزارت نیرو شدند.

 نمایندگان با اشاره به مذاکرات و مکاتبات متعدد پویش تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و حجمی شرکت های توزیع نیروی برق کشور و بیانات معاونت منابع انسانی وقت، در خصوص رعایت عدالت در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شرکتی و حجمی، خواستار نظارت دقیق و میدانی وزارت نیرو در خصوص عدم اعمال افزایش حقوق ۵۷ درصدی، عدم اجرای طبقه بندی مشاغل در برخی شرکت های توزیع ، عدم افزایش رفاهیات ، کاهش اضافه کاری، کاهش ماموریت ها و ... شده و تاکید کردند علاوه بر نواقص فوق، واریز درصدی و چند مرحله ای حقوق توسط برخی شرکت های توزیع، موجب ناراحتی شدید و دلسردی کارکنان شرکتی و حجمی شرکت های توزیع نیروی برق کشور می گردد .

وزارت نیرو آمادگی کامل برای اجرای قانون دارد

مهندس شهرابی سرپرست منابع انسانی وزارت نیرو با اشاره به برنامه دولت سیزدهم در برقراری عدالت در سازمان‌ها،  دستگاه های اجرایی و شرکت های عمومی غیردولتی، وزیر نیرو و وزارت نیرو را جز وزرا و وزارت های پیشرو در همکاری با مجلس شورای اسلامی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور معرفی و تاکید کرد:  همانطور که پیش از این در مذاکرات قبلی نیز مطرح شد، نمایندگان وزارت نیرو ارتباط مثبت و تنگاتنگی با سازمان امور اداری و استخدامی کشور برقرار کرده و با تقدیم مستندات لازم، طرح ساماندهی نیروهای شرکتی و حجمی نیاز کنونی جامعه و وزارت نیرو است و آمادگی کامل وزارت نیرو جهت اجرای طرح ساماندهی نیروهای شرکتی و حجمی اعلام شده است.

 

مهندس شهرابی با اشاره به تصویب کلیات طرح ساماندهی کارکنان قراردادی شرکتی حجمی و... در مجلس شورای اسلامی و ابراز امیدواری از تصویب نهایی طرح مذکور، تاکید کرد: در صورت تصویب نهایی طرح ساماندهی نیروهای شرکتی و حجمی در مجلس شورای اسلامی و‌ شورای نگهبان، وزارت نیرو بی گمان به عنوان یکی از وزارت های پیشگام در توسعه و تعالی منابع انسانی، با سرعت و جدیت تمام ساماندهی نیروهای شرکتی و حجمی را آغاز خواهد کرد.

تمام نیروهای حجمی وشرکتی تبدیل وضعیت خواهند شد

او در پاسخ به انتقاد و سوال نمایندگان پویش تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و حجمی شرکت های توزیع نیروی برق کشور، در خصوص لزوم مد نظر قرار گرفتن کلیه کارکنان شرکتی و حجمی در طرح ساماندهی ، تصریح کرد : مطابق طرح پیشنهادی مجلس تمام شرکت‌های توزیع نیروی برق کشور شامل تبدیل وضعیت نیروها خواهند بود و ثانیا تمام کارکنان شرکتی و حجمی شرکت های توزیع نیروی برق کشور که فعالیت جاری و مستمر شرکت های توزیع نیروی برق کشور را  بر عهده دارند شامل طرح فوق خواند شد .

 

شهرابی با اشاره مجدد به تصویب کلیات طرح ساماندهی کارکنان دولت در مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت:  در صورت تصویب نهایی ، طرح مذکور به عنوان سند بالادستی برای تمام وزارت ها از جمله وزارت نیرو لازم الاجراست و در صورت عدم تصویب نهایی طرح ساماندهی کارکنان دولت در مجلس شورای اسلامی یا رد آن توسط شورای محترم نگهبان، وزرات نیرو طرح ابتکاری خود را (که تبدیل وضعیت حداقل ۲۵ درصد کارکنان شرکتی و حجمی یکی از بندهای آن است) ، اجرا خواهد نمود .

توجه به مطالبات نیروهای شرکتی وحجمی توانیر

دکتر اعلایی سرپرست منابع انسانی توانیر با اشاره به توانمندی های اثبات شده کارکنان شرکتی و حجمی شرکت های توزیع نیروی برق کشور، توجه به مطالبات منابع انسانی را جز اولویت های شرکت مادر تخصصی توانیر عنوان و تاکید کرد : در حال حاضر عبور از پیک بار و گذر از تابستانی بدون خاموشی مهمترین اولویت وزارت نیرو و شرکت توانیر است، اما با وجود تمام این حساسیت ها، هر هفته مسائل و مطالبات منابع انسانی به ویژه کارکنان شرکتی و حجمی، بصورت ویژه مورد بررسی قرار  می گیرد و هماهنگی های لازم با وزارت نیرو در خصوص طرح پیشنهادی وزارت نیرو انجام گرفته است .

دکتر اعلایی نیز در پاسخ به دغدغه و سوال نمایندگان در خصوص همکاری توانیر با  مصوبه مجلس شورای اسلامی و یا طرح وزارت نیرو در خصوص ساماندهی نیروهای شرکتی و حجمی ، تاکید کرد : در صورت اعلام وزرات نیرو و یا تصویب طرح ساماندهی نیروهای شرکتی و حجمی در مجلس شورای اسلامی ، شرکت توانیر و کلیه شرکت های توزیع نیروی برق کشور بدون استثنا تابع و مجری قانون جدید خواهند بود .

 

مطالب پیشنهادی