به گزارش خبرنگار پایگاه خبری کشوری مفتاح صبح امروز ۳۱/خرداد/۱۳۹۸ آزمون دریافت پروانه مشاوران خانواده با حدود 49 روز تعویق به دلیل حادثه سیل و درخواست مردم در این خصوص برگزار شد. در این جلسه رییس هیات مدیره مرکز وکلای قوه قضاییه استان اصفهان به همراه رئیس هیات مدیره کارشناسان رسمی قوه قضاییه استان به عنوان نمایندگان ناظر مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در جلسه آزمون حضور داشتند. همچنین تعداد داوطلبان ۴۵۴ نفر به تفکیک ۲۵۷ نفر از آقایان و ۱۹۷ نفر از بانوان را تشکیل می داد.
محمدرضا انصافداران در گفتگو با مفتاح اظهار داشت: مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران حقوقی قوه قضاییه در اجرای ماده 32 آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب 27 بهمن ماه 1393 و مواد 9، 11 و 12 دستورالعمل نحوه تشکیل مراکز مشاور خانواده مصوب ریاست قوه قضاییه در روز جاری به طور هم زمان در ۹ استان آذربایجان شرقی، اصفهان، تهران، خراسان رضوی، خوزستان، فارس، کرمان، کرمانشاه، مازندران با همکاری سازمان سنجش برگزار شد.

 رییس هیات مدیره مرکز وکلای قوه قضاییه استان اصفهان افزود: آزمون مشاوره خانواده در ۳ حوزه مشاوره روان شناختی، مشاوره حقوقی-مذهبی و مشاوره مددکاری اجتماعی برگزار می شود. مطابق آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده علاوه بر وطایف و اختیارات  قبلی -سیاست گذاری، برنامه ریزی در امور مختلف- مشاوره و برگزاری آزمون های علمی مصاحبه و گزینش متقاضیان و احراز شرایط آنان از اختیارات و وظایف این مرکز است.

این حقوق دان با بیان آنکه از پذیرفته شدگان آزمون کتبی، مصاحبه علمی و بررسی سلامت روانی توسط کمیته مصاحبه به عمل خواهد آمد و پس از احراز صلاحیت عمومی می بایست قبول شدگان دوره هایی را طی کنند، تصریح کرد: دوره ۳ماهه کارآموزی از جمله دوره های برنامه ریزی شده است که می بایست ۱ ماه کارآموزی علمی و ۲ ماه کارآموزی عملی انجام دهند و پس از آن مراسم تحلیف و صدور پروانه ها انجام خواهد شد.
 انصافداران گفت: پس از دریافت پروانه مشاوره تعدادی به عنوان موسس مرکز مشاوره و تعدادی به صورت مشاور این مراکز مشاوره خانواده در خصوص دعاوی خانوادگی مشغول فعالیت می شوند. همچنین اعتبار مجوز تاسیس مرکز مشاوره و پروانه مشاوره خانواده به مدت سه سال است که قابلیت تمدید را داراست و حداقل تعداد مرکز مشاوره سه عضو است که می بایست دارای پروانه از مرکز امور وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه باشند و حداقل نصف اعضای هر مرکز مشاوره باید از بانوان متأهل واجد شرایط باشند و در صورتی که مرکز مشاوره دارای سه عضو باشد، حداقل یک عضو آن باید از بانوان مذکور باشد.
وی بیان داشت: افراد می توانند در صورت داشتن اختلافات خانوادگی اختیار دارند طلاق یا دعاوی خود را در سامانه ثبت اطلاعات طلاق و دعاوی خانوادگی ثبت یا از طریق دادگستری و یا دفاتر خدمات قضایی به این مراکز مراجعه کنند.
ناظر ریاست مرکز وکلا, کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با تاکید بر آنکه این مراکز جهت اصلاح ذات البین و سازش فعالیت می کنند، افزود: با توجه به اینکه بحث مشاوره و سیاست گذاری و برنامه ریزی آن تحت نظر مرکز وکلا, کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه قرار گرفته است همچنین مشاوره بحث میان رشته ای است؛ مشاورین حقوقی-مذهبی، روان شناختی و مدکاری اجتماعی به اتفاق هم مسائل را مورد بررسی قرار می دهند و نتیجه نهایی در کمیته ای متشکل از تمام مشاوران اعلام می شود.
وی دخالت تخصص های مختلف در این زمینه و ارائه نظریه مشورتی متقن و مطابق شرایط زوجین را از محاسن این طرح اعلام کرد و اظهار داشت: اگر در این مراکز توافقی صورت گیرد صورت جلسه ای مقرر می شود و ضمن تعیین شروط مشخص شده تنظیمی در صورت جلسات و یا در صورت انصراف از طلاق سازش نامه به دادگاه ارسال می گردد.
شایان ذکر است افراد متقاضی مجوز تأسیس پس از انجام مراسم تحلیف مکلفند حداکثر ظرف یک ماه نسبت به معرفی مکان مناسب، در نزدیکترین محل به دادگاه خانواده حوزه قضایی مربوط، به واحد مشاوره اقدام نمایند.

 

مطالب پیشنهادی