20:48 1398/01/03

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری کشوری مفتاح به دلیل بارندگی شدید در روزهای ابتدایی سال۱۳۹۸ در استان گلستان چندین روستا و مناطق مختلف از جمله روستای آق قلا به زیر آب رفت و ۹کشته در روستاهای مختلف از جمله خسارت های این سیل عظیم بود. نجات مردم و امداد رسانی با تراکتور و قایق از جمله اقدامات انجام شده طی این روزها بود.

مطالب پیشنهادی