12:02 1398/03/18

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری مفتاح, جاده خطرساز و حادثه خیز بادرود کاشان قرار بود تا حصول شرایطی در نیمه اردیبهشت ماه سال جاری به اتمام برسد. نیمه خرداد ماه 1398 هم گذشت و با پیگیری های مفتاح متوجه شدیم که این پروژه از قبل از عید تعطیل شده بود و حدوداً یک هفته است که مجدداً به جریان افتاده است. حال مسئولین و متولیان امر ابراز امیدواری کردند که تا اواخر شهریور ماه و هفته دولت عملیات این جاده به بهره برداری رسد و پایان یابد. مفتاح در این خصوص پیگیری می نماید.

پیشنهاد می شود در این خصوص مطالب زیر را مطالعه نمایید:

اختصاصی/بدعهدی اداره راه و شهرسازی پیرامون جاده بادرود-کاشان

جاده ای که در هر کیلومتر آن یک نفر کشته شده است

قطع درختان کهنسال بادرود به بهانه جاده سازی

مطالب پیشنهادی