امام رضا علیه السلام: هر که غم مؤمنى را بزداید، خداوند در روز قیامت، غم را از دل او مى زداید.

12:29 1397/10/19

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری مفتاح، مطابق قانون اساسی همه شهروندان از حقوق یکسان برخوردارند . این درحالی است که افراد توانخواه و کسانی که شاید به دلیل حادثه و یا به دلایل دیگر  در شرایطی متفاوت به سر میبرند امکان استفاده از حوزه ها و امکانات مختلف در شهر را ندارند و این حق استفاده برابر از حقوق شهروندی را برای ایشان محدود میسازد.

به گزارش سایت مفتاح، نابینایان ناشنوایان و ویلچیرنشینان از جمله افرادی محسوب میشوند که حضور و تردد در شهر و استفاده از مکانهای عمومی برای ایشان سخت و دور از دسترس است.

به دلیل ایجاد رمپهای نامناسب ، عدم استفاده از نظرات  کارشناسی و استفاده از متخصصان این امر و در نتیجه نامناسب سازی شهری به جای مناسب سازی، در مدیریت شهر موجب ایجاد تضاد و نیز منجر اختلال در حق بهره مندی شهروندان میشود.

بنظر میرسد سالهاست که معلولان و توانخواهان، این امر را به مدیریت شهر متذکر میشوند اما همتی مضاعف و تخصصی وافر نیازمند راه و روشنگر مسیر مسئولان شهری و کشوری است.

انتهای پیام/

فاطمه مستغنی

مطالب پیشنهادی