12:07 1397/10/26

به گزارش سرویس حقوقی مفتاح دیروز ۹۷/۱۰/۲۵ رسیدگی به اتهامات مسیب سلطانی خبرنگار اصفهانی در شعبه اول دادگاه یک کیفری استان رسیدگی شد. این اتهامات  از سوی بیش از ۱۷ نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی شهرداری اصفهان  شکایت و مطرح شد.  متن کامل خبر را اینجا بخوانید.

مطالب پیشنهادی