امام رضا علیه السلام: هر که غم مؤمنى را بزداید، خداوند در روز قیامت، غم را از دل او مى زداید.

12:00 1396/10/25

امروز ایران به سوگ مردانی بزرگ نشسته. مردانی دریادل که در دل دریا سوختند. مردانی که دل به دریا زدند تا برای همیشه در دل بمانند. 

مطالب پیشنهادی