امام رضا علیه السلام: هر که غم مؤمنى را بزداید، خداوند در روز قیامت، غم را از دل او مى زداید.

«ماهاتیر محمد» استعفا کرد

ماهاتیر محمد که قرار بود تا نوامبر 2020 به عنوان نخست وزیر مالزی به فعالیت خود ادامه دهد، پیشنهاد استعفای خود را تقدیم پ...

واکنش پکن به نوع هشدارواشنگتن درباره کرونا

آمریکا به ایجاد ترس و نگرانی ها دامن زد

وزارت خارجه چین اعلام کرد آمریکا در پی شیوع ویروس کرونا به جای ارائه هر گونه کمک قابل توجه به نگرانی ها دامن زده است