امام رضا علیه السلام: هر که غم مؤمنى را بزداید، خداوند در روز قیامت، غم را از دل او مى زداید.

دیدار همزمان مکرون وجانسون با روحانی

دیدار جانسون ومکرون با روحانی

"امانوئل مکرون" رئیس جمهوری فرانسه و "بوریس جانسون" نخست وزیر انگلیس به طور اتفاقی، همزمان با "حسن روحانی" رئیس جمهوری ا...