امام رضا علیه السلام: هر که غم مؤمنى را بزداید، خداوند در روز قیامت، غم را از دل او مى زداید.

تبخیر، بلای جان دریاچه ارومیه

حال خوب دریاچه ارومیه از ابتدای امسال حال ما را هم خوب کرده است اما تابستان رسیده و قطره قطره آبی که باران به دریاچه ارو...

پای آب به زیر زمین نرسید

امسال یکی از پرباران‌ترین سال‌های آبی برای کشور بود و در بهار امسال شاهد بارندگی‌های قابل توجه برای اکثر استان‌ها بودیم.