معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان:

زاینده‌رود، فردا بصورت مشروط باز می‌شود

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: به درخواست کشاورزان استان، زاینده‌رود و با تصمیم کارگروه ملی و استانی سا...

سامانه مشاوره تلفنی پلیس پاسخگو ، گامی نو در هوشمندی خدمت رسانی به پلیس

سامانه مشاوره تلفنی پلیس پاسخگو ، گامی نو در هوشمندی پلیس معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان از فعال شدن سامانه مشاوره...