در پی مصوبه اخیر هیات دولت در پرداخت غرامت به خانواده جانباختگان هواپیمای اوکراینی

لزوم رفتار دولت با حادثه‌تروریستی اتوبوس‌خاش به مثابه هواپیمای اوکراینی

به گزارش مفتاح نیوز؛ اخیرا در خبرها شنیده شد که هیئت دولت  در روز دهم دیماه سال نود و نه مصوب کرده ۱۵۰ هزار دلار یا معاد...