در پی عضویت مهدی تکابی بعنوان هیات رئیسه فدراسیون تنیس روی میز ایران

درخشش «مهدي تكابي» به سود ورزش ايران

هيات رئیسه فدراسيون تنيس روي ميز مي تواند آغاز مسير موفقيت هاي بيشتري براي مهدي تكابي رئیس هیات تنیس روی میز استان اصفها...

بدنبال تشکیل دادگاه پرونده سیاسی مطبوعاتی مدیرمسئول رسانه شفافیت

گردن شفافیت زیر تیغ عدالت

وکیل متهم در ادامه دفاعیات خود مطالبی را گفت از جمله اینکه دراین جلسه موکل اینجانب در مقام متهم حاضر شده شکایت 18 شخصیت...