مروری بر عملکرد پرداخت الکترونیک سداد در سال 1399:

تراکنش‌های موفق سداد 8 درصد رشد داشته است

شرکت پرداخت الکترونیک سداد، با افزایش سهم خود از بازار صنعت پرداخت کشور در فاصله فروردین تا بهمن‌ماه سال 1399 موفق شد، ت...

تحلیل مؤسسه سلطنتی روابط بین‌ المللی چتم هاوس انگلستان

دیپلماسی اقتصادی در عصر قدرت های بزرگ

بازگردانی از احمدرضا دلیران فیروز تحلیلگر راهبردی سیاست و عضو هیئت مدیره پژوهشکده مطالعات راهبردی فلسطین/زهرا مراوندی کا...