امام رضا علیه السلام: هر که غم مؤمنى را بزداید، خداوند در روز قیامت، غم را از دل او مى زداید.

مرکز آمار اعلام کرد

تورم کل کشور در بهمن برابر ۳۷ درصد

نرخ تورم در بهمن ۹۸ برابر ۳۷ درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ۳۶.۳ درصد برای دهک اول تا ۳۸.۹ درصد برای دهک...