رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس:

بازار مرغ و تخم مرغ ساماندهی می‌شود

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس از رایزنی و مذاکره تلفنی با وزیر جهاد کشاورزی برای رسیدگی به وضع بازار مرغ و...