کلمات قصار

به گزارش سرویس فرهنگ و هنر مفتاح نیوز و به قلم نعمت الله فاضلی/یکی از تجربه های لذتبخش در زندگی ام خواندن کلمات و عبارت...