امام رضا علیه السلام: هر که غم مؤمنى را بزداید، خداوند در روز قیامت، غم را از دل او مى زداید.

شب لیلة الرغائب چه شبی است؟

  *لیلة الرغائب چگونه شبی است؟    به گزارش مفتاح/ کلمهٔ «رغائب» جمع «رغیبه» به معنای چیزی که مورد رغبت و میل است و نیز ب...