13:35 1398/10/18

 

 
به گزارش مفتاح  وبه نقل ازخبرگزاری صدا وسیما آقای هادی پرستار  افزود: متأسفانه در سانحه هواپیما اوکراین صبح امروز، ۱۳ نفر از دانش آموختگان دانشگاه صنعتی شریف جان خود را از دست دادند.
وی گفت: حمید رضا ستاره کوکب ورودی ۱۳۸۹ کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، مهدی اسحاقیان ورودی ۱۳۹۲ کارشناسی مهندسی مکانیک، پونه گرجی ورودی ۱۳۹۱ کارشناسی مهندسی مکانیک، ایمان آقابالی ورودی ۱۳۸۹ کارشناسی مهندسی برق، آرش پور ضرابی ورودی ۱۳۸۹ کارشناسی مهندشی کامپیوتر، محمد الیاسی ورودی ۱۳۸۹ کارشناسی مهندسی مکانیک، میلاد قاسمی ورودی ۱۳۸۹ کارشناسی ارشد مدیریت، ۱۳۸۴ کارشناسی مهندسی برق، الناز نبییی ورودی ۱۳۹۲ کارشناسی ارشد مدیریت، محمد امین بیروتی ورودی ۱۳۹۲ مهندسی کامپیوتر، زهرا حسنی سعدی ورودی ۱۳۹۲ کارشناسی فیزیک، امیر اشرفی حبیب آبادی ورودی ۱۳۹۲ کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، محمد صالحه ورودی ۱۳۸۹ کارشناسی ارشد مهندسی برق و غزل نوریان ورودی ۱۳۹۱ کارشناسی مهندسی علم مواد از جمله دانشجویان هستند.
وی افزود: این خبر در حال پیگیری و تکمیل است.
 
 
 

مطالب پیشنهادی