9:46 1399/06/17

به گزارش مفتاح، قضیه صبح جمعه  وگران شدن بنزین و خبر دار شدن رئیس جمهور درست در روز جمعه، چنان همه را شگفت زده کرد که این مساله نقل بسیاری از محافل والبته تکه کلام انقلابیون و منتقدان دولت شده است. 

کنایه ای که مسئول گروههای جهادی  سیل روستاهای دولت آباد در مصاحبه با بخش خبری سیمای استان اصفهان به آن اشاره داشت.

وی تاکید کرد بسیاری از مشکلات و بی خبری مسئولان ناشی از بی خبری رئیس جمهور مملکت است. 

مطالب پیشنهادی