امام رضا علیه السلام: هر که غم مؤمنى را بزداید، خداوند در روز قیامت، غم را از دل او مى زداید.

 عنوان کرد:

 
 

 

به گزارش مفتاح وبه نقل از  پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری، خسرو توکل با بیان اینکه نامه‌ای به معاونت درمان نوشته‌ایم تا از وضعیت حفاظت فردی، وضعیت ابتلا، آخرین وضعیت و تعداد و آمار بستری شده‌ها در کادر پرستاران اطلاعات کامل داشته باشیم، اما هنوز جواب دریافت نکرده‌ایم، اظهار کرد: کمبود پرستار در بیمارستان‌ها و همچنین بیمارستان‌های مرجع کرونا نداریم، حتی تعدادی پرستاران بازنشسته و دانشجو برای داوطلبانه کمک دادن و فعالیت در بیمارستان‌های سنتر کرونا به نظام پرستاری درخواست داده‌اند.

وی ادامه داد: بیمارستان‌های استان اصفهان هنوز با کمبود پرستار مواجه نشده‌اند و دستورالعملی از سازمان نظام پرستاری کل ابلاغ شده است، مبنی بر اینکه اگر استان قم نیروی پرستار درخواست کرد با آن‌ها همکاری داشته باشیم.

 
 

مطالب پیشنهادی