9:45 1399/06/20

به گزارش مفتاح، شرح بیانیه شورای میراب های شرق استان به شرح دیل است.


ما کشاورزان شرق اصفهان از تمامی دست اندرکاران و مسئولین محترم استان، اعم از استاندار، فرماندار، صنف کشاورزی، مدیران کل و مسئولین دستگاههای مختلف دستگاه قضایی، انتظامی، اطلاعاتی و، امنیتی و نمایندگان مجلس و بالاخص کلیه میراب ها و عوامل مختلف که در بازگشایی و حفاظت از رودخانه و رساندن آب به مزارع تلاش نمودند تشکر و قدردانی می نماییم.


جناب آقای استاندار شما مستحضرید که این همه لطفی که در بازگشایی و توزیع آب تا کنون صورت گرفته است تا این ساعت فقط هزینه برای ما کشاورزان داشته و سودی که قرار است عائد ما شود در صورتی محقق می گردد که ما بتوانیم محصول خود را به صورت کامل آبیاری نموده و به ثمر برسانیم.

صنف کشاورزی با مشورتی که با شورای میراب ها داشتند، تعهد دادند که خط قرمز شرب را به مقدار ۲۰۰ میلیون مترمکعب بپذیرد - ۱۸ متر مکعب آب در محله آبشار تحویل گرفته و توزیع نمایند - تعهد دادند که برای کشت پاییز اگر آب نبود مطالبه آب نکنند .


البته در مقابل این تعهدات، الزاماتی گذاشته شد که در تعهد دستگاه های اجرایی شامل شرکت آب منطقه ای و سازمان جهاد کشاورزی و دیگر دستگاه‌های حاکمیتی قرار گرفت و محاسبات انجام شده توسط وزارت نیرو اینگونه بود که، اگر صنف کشاورزی حاضر شود به تعهدات مذکور عمل نماید موجودی سد زاینده رود تا پایان نیاز آبیاری محصولات به خط قرمز نخواهد رسید و صنف کشاورزی نیز فرض را بر این گذاشت که اگر شرکت آب منطقه ای و جهاد کشاورزی و دستگاه های حاکم به تعهدات خود در خصوص الزامات مربوطه عمل نمایند، امکان اجرای تعهدات امضا شده را دارد.

عمده برداشتها از شرق اصفهان کم شد
در عمل آنچه اتفاق افتاد این بود که اولا شرکت آب منطقه ای هیچگاه ۱۸ مترمکعب در ثانیه آب در محل سد آبشار، تحویل نداد ولی صنف کشاورزی با عواملی که در اختیار گرفت با همکاری شرکت میراب، حتی تا ۱۱ متر مکعب در ثانیه را نیز در محل سد آبشار مدیریت نمود.

دوم اینکه دستگاه حاکم، مشکل قانونی حضور صنف در امور رودخانه و شبکه‌های آبیاری و اعتبارات لازم برای این تعهدات را حل ننمود، ولی صنف کشاورزی نیروهایی را در اختیار گرفت و برای نظارت کل رودخانه و شبکه‌های آبیاری مستقر نمود.

سوم اینکه علیرغم تعهد شرکت آب منطقه ای و دستگاه های حاکم برای کم کردن مقداری از برداشت های همه بخش های مصرف در بالادست و پایین دست رودخانه ، لیکن عمده برداشتها از شرق اصفهان کم شد و در آخر نیز با وجودی که در شورای تامین استان مصوب گردید.

به هیچ وجه اجازه نمی دهیم قبل از اینکه که کشت ما به ثمر برسد، آب بسته شود

ابتدا بندهای موجود در بستر رودخانه به طور کامل برداشته شود و سر دهانه های انهار بالادست بسته گردد و بعد از آن خروجی سد زاینده رود کم شود ولی قبل از انجام این اقدامات که هنوز هم بندها برداشته نشده است ،شرکت آب منطقه‌ای مجدداً بیش از ۱۳ متر مکعب در ثانیه از خروجی آب سد را کم نمود که باز هم عمده کسری آب متوجه شرق اصفهان شد. لذا با اوصاف فوق و تعهدشکنی دستگاه های اجرایی و حاکم، بدین وسیله ما کشاورزان شرق اصفهان اعلام می نمایم، به هیچ وجه اجازه نمی دهیم قبل از اینکه که کشت ما به ثمر برسد، آب بسته شود و پیشنهاد می نماییم :


از آنجا که همیشه خط قرمز شرب، معادل ۱۶۰ میلیون مترمکعب لحاظ می‌شد و سال هائی هم حتی کمتر از آن هم شد و هیچ مشکلی برای شرب و صنعت و سایر بخش های مصرف پیش نیامد، امسال نیز به همان شکل عمل گردد و دیگر اینکه بندها نیز بطور کامل برداشته شود تا انشاالله محصول ما نیز به ثمر برسد.

بدیهی است که کشاورزان به هیچ وجه هزینه ی کم کاری و تعهدشکنی سایر دستگاه ها را نخواهند داد و از نظام صنفی کشاورزی شهرستان تقاضا داریم این خواسته را از طرق مختلف پیگیری نمایند و به اطلاع مسئولین محترم برسانند و کلیه میراب های محترم نیز به اطلاع آبگیران مزارع و دریچه ها و روستاها برسانند که آمادگی آن را داشته باشند تا در صورت نیاز اقدامات بعدی را انجام دهیم.
با تشکر
شورای میراب های شهرستان اصفهان

مطالب پیشنهادی