17:42 1398/06/24

 

 
به گزارش مفتاح و به نقل از ایسنا، حسن ساسانی ، در خصوص شرایط سد زاینده‌رود در آخرین روزهای سال آبی 98-97، اظهار کرد: در حال حاضر ورودی سد 23 و خروجی سد زاینده 72 مترمکعب بر ثانیه است.
 
وی با بیان اینکه در حال حاضر ذخیره مخزن سد زاینده رود 552 میلیون مترمکعب است، افزود: سال گذشته در چنین روزی ذخیره سد زاینده رود 170 میلیون مترمکعب بود.
 
معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان یادآور شد: تا پایان شهریور ماه توزیع آب و حقابه کشاورزان شرق و غرب اصفهان همچنان ادامه دارد. 
 
وی همچنین در خصوص حقابه تالاب گاوخونی و ضرورت توجه ویژه به آن در سال آبی جدید، گفت: علاقه مند به تحویل حقابه محیط زیست و عمدتا تالاب گاوخونی هستیم و امیدواریم در سال آبی جاری در این باره اقدامات موثری انجام شود.
 
ساسانی ادامه داد: برای سال آبی جدید از ابتدای مهر ماه 98، هر گونه تصمیم در خصوص نحوه توزیع آب برای کشت پاییزه در جلسه شورای هماهنگی حوضه آبریز اتخاذ خواهد شد.
 
سد زاینده رود به عنوان یكی از اصلی ترین سدهای مركز كشور در سال 1349 با ظرفیت یك 1.4 میلیارد متر مكعب بهره برداری شد.
 

مطالب پیشنهادی