16:30 1399/06/24

به گزارش مفتاح وبه نقل از روابط عمومی پزشکی قانونی  استان اصفهان ، در پنج ماهه اول سال جاری آمار فوت شدگان  ناشی از سوختگی شامل  78 نفر،  ( 23 زن  و 55 مرد) بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 104 نفر،  ( 35 زن  و 69 مرد) کاهش داشته است.

و اما درمرداد ماه سال جاری 12 نفر (3زن و 9مرد) بدنبال سوختگی جان خود را از دست داده اند که نسبت به مرداد ماه سال گذشته( 15 نفر، 4 زن و11 مرد) کاهش داشته است.

همچنین در پنج ماهه اول سال جاری آمار اجساد معاینه شده در مراکز پزشکی قانونی استان باتشحیص علت مرگ مسمومیت با گاز مونواکسید کربن،  11 نفر (همگی مرد) بوده که این تعداد نسبت به  مدت مشابه سال قبل  که 10 نفر  (همگی مرد )  بوده افزایش داشته است.

 

کاهش آمار مراجعین  به دليل نزاع در پنج ماهه اول سال جاری 

در پنج ماهه ابتدائی سال جاری تعداد 18 هزار  و 58 نفر به دليل صدمات ناشي از ادعای نزاع به مراكز پزشكي قانوني استان اصفهان  مراجعه كردند.اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال قبل معادل13.5 درصد کاهش يافته است . این در حالی است مراجعین به دلیل نزاع35 درصد از حجم مراجعین معاینات بالینی مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان را تشکیل می دهند.

به گزارش روابط عمومي اداره كل پزشكي قانوني استان اصفهان،از كل مراجعين نزاع تعداد 6 هزار  و 310 نفر زن و  11 هزار و 748 نفر مرد بوده اند.

ضمنا در  مدت مشابه سال قبل  تعداد 20 هزار و869 نفر به دلیل نزاع  به مراكز پزشكي قانوني استان مراجعه کرده اند که 7 هزار  و 198 نفر  زن و  13 هزار و 671 نفر مرد بوده اند.

 

کاهش آمار متوفیات ناشی از  مسمومیت با قرص برنج در پنج ماهه اول سال جاری

 

همچنین  در پنج ماهه اول سال جاری آمار اجساد معاینه شده در مراکز پزشکی قانونی استان باتشحیص علت مرگ مسمومیت با قرص برنج ، 2نفر(مرد) بوده که نسبت به  مدت مشابه سال قبل (9 نفر) کاهش داشته است.

لازم به ذکر است از کل تلفات قرص برنج در سال گذشته یک نفر زن و 8نفر مرد بوده است.

 

مطالب پیشنهادی