14:02 1399/06/30

 

  به گزارش مفتاح و به نقل از  روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان در پنج ماهه اول سال جاری تعداد 37نفر  (همگی مرد) بدلیل فوت ناشی از حوادث کار در مراکز  پزشکی قانونی استان اصفهان مورد معاینه قرار گرفته اند که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 38نفر(همگی مرد) کاهش داشته است. لازم به ذکر است که بیشترین علل فوت در حوادث کار مربوط به برخورد جسم سخت و سقوط از بلندی بوده است.

در این مدت آمار مصدومین  ناشی از حوادث کار با 994 نفرشامل( 46 زن و 948 مرد) بوده که نسبت به  مدت مشابه سال قبل با 1039 نفرشامل( 82 زن و 957 مرد) ،  4.3درصد کاهش داشته است.

همچنین در مرداد ماه سال جاری تعداد 9 نفر همگی مرد بدلیل فوت ناشی از حوادث کار در مراکز  پزشکی قانونی استان اصفهان مورد معاینه قرار گرفته اند که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل (5نفر مرد) افزایش داشته است.

  آمار مصدومین  ناشی از حوادث کار در مرداد ماه سال جاری 248مورد شامل (16زن و  232مرد)بوده که نسبت به  مدت مشابه سال قبل که این تعداد 244مورد شامل (37زن و  207مرد) ، 1.6 درصد افزایش داشته است .

 

کاهش آمار معاینات  سرپایی پزشکی قانونی استان اصفهان در پنج ماهه اول سال جاری

 

در  پنج ماهه اول سال جاری تعداد 49 هزار و 225نفر درحوزه معاینات سرپائی در اداره کل پزشکی قانونی استان و مراکز تابعه مورد معاینه قرار گرفته اند که از این تعداد 14 هزار و 905 نفر زن  و 34 هزار و 320نفر مرد بوده که این آمار  نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل 14.3درصد کاهش داشته است.

در مرداد ماه سال جاری 11 هزار و 544 نفر (3584زن و 7960مرد ) در حوزه معاینات سرپائی در اداره کل پزشکی قانونی استان و مراکز تابعه مورد معاینه قرار گرفته اند که نسبت به مدت مشابه سال قبل 8.2

  درصد کاهش داشته است.

اجساد معاینه شده  دراداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان و مراکز تابعه در پنج ماهه اول سال جاری  1426مورد ( 263زن و1162مرد و یک نفر نامعلوم)بوده که نسبت به  مدت مشابه سال قبل که 1605مورد ( 348زن و1256مرد و یک نفر نامعلوم) بوده معادل 11.2 درصد کاهش داشته است.

 

 

همچنین به گزارش روابط  عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان در پنج ماهه سال جاری، 398 نفرکه در حوادث ترافیکی جان خود را از دست دادند به اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان ارجاع داده شده اند. اين آمار در مقايسه با   مدت مشابه سال قبل، (486 نفر)،‌ 18.1درصد کاهش داشته است.

 

از مجموع تلفات حوادث ترافیکی  سال جاری  در اين استان، 74نفر زن  و  324 نفر مرد  بوده اند.

 

قابل توجه اینکه  بيشترين تلفات حوادث ترافیکی  با 247نفر در جاده‌هاي برون‌ شهري ، 146نفردر مسيرهاي درون ‌شهري و 5 نفر سایر گزارش شده است.

 

                                                             

ضمنا در پنج ماهه اول سال جاری 8 هزار و 962 مصدوم حوادث رانندگی به اداره کل  پزشکي قانوني استان اصفهان و مراکز تابعه مراجعه کرده اند که از اين تعداد 2207نفر زن و 6755 نفر مرد هستند که در مقايسه با  مدت مشابه سال قبل 26.2درصد کاهش داشته است.

 

مطالب پیشنهادی