18:31 1399/12/16

حسين افراخته دانشجوي دكتري علوم سياسي/ناتو در حال برنامه‌ریزی برای افزایش حضور نیروهای خود در عراق است که به نظر می‌رسد پوششی برای استمرار حضور نیروهای آمریکایی در عراق باشد. این مسئله چالش‌هایی نیز برای عراق و ایران به دنبال خواهد داشت.

مطالب پیشنهادی