11:24 1399/05/11

به گزارش مفتاح وبه نقل از  خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مسئول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوند مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) اصفهان، شیوع کرونا را در ایجاد ممنوعیت شدید برای اهدای عضو تاثیرگذار دانست و گفت: احسان کریمی ۲۶ ساله ساکن شهر زاینده رود شهرستان لنجان بر اثر حادثه رانندگی و ضربه به سر، دچار مرگ مغزی و در بیمارستان نجف آباد بستری شده بود.

مریم خلیف سلطانی افزود: پس از موافقت اعضای خانواده، این بیمار مرگ مغزی از بیمارستان منتظری نجف آباد به مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) اصفهان منتقل شد و پس از مراحل مربوط به تأیید مرگ مغزی، تحت عمل جراحی برداشت اعضا قرار گرفت.

وی گفت: کلیه‌های این بیمار مرگ مغزی در مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) اصفهان به 2  بیمار نیازمند به پیوند کلیه که از نارسایی کلیه در رنج بودند، اهدا شد همچنین کبد وی در بیمارستان نمازی شیراز به بیماری نیازمند کبد، حیاتی دوباره بخشید..

خلیفه سلطانی افزود: قلب احسان کریمی هم در مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی قلب شهید چمران اصفهان به یک بیمار نیازمند عضو اهدا شد.

مسئول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوند مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) گفت:این پنجمین اهدای عضو بیماران مرگ مغزی از ابتدای سال تاکنون است.

مطالب پیشنهادی