به گزارش مفتاح به نقل از کانال خبری مدیریت بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان در تاریخ ۹۸/۰۲/۳۰ در راستای اجرای دستور مقام قضایی مبنی بر پلمپ واحدهای صنفی غیر مجاز عرضه کننده قلیان در شهرستان شاهین شهر، بازرسین اصناف به همراه پلیس اماکن عمومی از واحدهای صنفی از قبل شناسایی شده مراجعه و پس از تشکیل پرونده و تنظیم صورتجلسه مربوطه واحدهای صنفی مذکور  را پلمپ و از فعالیت آنان جلوگیری به عمل آوردند.

مطالب پیشنهادی