11:52 1399/05/08

به گزارش مفتاح، آقای مهدلو با اشاره به تمدید دو ماهه مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی بعلت شرایط خاص ناشی از شیوع ویروس کرونا اظهار داشت: امسال با توجه به شیوع ویروس کرونا و تأثیر آن بر کسب و کار فعالان اقتصادی، صاحبان مشاغل تا 31 مردادماه فرصت دارند اظهارنامه مالیاتی خود را به صورت الکترونیکی از طریق سامانه tax.gov.ir ارائه نموده و از هرگونه مراجعه غیر ضروری به ادارات مالیاتی اجتناب نمایند.

مدیرکل امور مالیاتی استان با تاکید بر نحوه تنظیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد 98 بیان داشت: اظهارنامه ها می بایست بصورت شفاف، دقیق و با رعایت مقررات مربوط تنظیم و در موعد مقرر ارائه گردد و اطلاعات آن با بانک های اطلاعاتی مالیاتی مطابقت داشته باشد در غیر اینصورت در موتور ریسک سامانه طرح جامع مالیاتی قرار میگیرد.

مطالب پیشنهادی