امام رضا علیه السلام: هر که غم مؤمنى را بزداید، خداوند در روز قیامت، غم را از دل او مى زداید.

17:29 1398/03/01
رضا زاده در گفت و گو با خبرنگار مفتاح نیوز اظهار داشت: بخش عمده ای از روستاهای نطنز به دلیل پیشینه تاریخی ، جاذبه توریستی وقطب فرهنگی منطقه قابلیت اجرای طرح بوم گردی را دارد .
وی با اشاره به اینکه بسیاری از روستاهای نطنز قابلیت اجرای طرح هادی با رویکرد بوم گردی را دارد، اضافه کرد : خوشبختانه درچند سال اخیر شاهد استقبال خوب مردم نطنز از اجرای طرح بوم گردی در روستاهایشان بودیم .
مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان نطنز با بیان اینکه سال گذشته 33 قطعه زمین به متقاضیان واجد شرایط برای ساخت مسکن واگذار شده است، ادامه داد: همچنین تعداد 292 فقره تسهیلات ساخت مسکن و33فقره تسهیلات قرض الحسنه تعمیراتی به متقاضیان سطح شهرستان تعلق گرفته و 248فقره املاک ازمحل اجرای قانون ساماندهی با همکاری اداره ثبت اسناد واملاک شهر بادرود ونطنز دارای سندمالکیت شده اند.
وی از اجرای سه مورد طرح هادی بازنگری و یک مورد تهیه طرح هادی در روستاهای نطنز خبر داد و گفت: با تخصیص اعتباری معادل 7میلیارد و677میلیون ریال عملیات اجرای طرح هادی شامل زیرسازی ، جدول وسنگ فرش و آسفالت ریزی را در ۹ روستا داشتیم.
مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان نطنز ادامه داد: از محل سهمیه قیررایگان تنها درسال گذشته مقدار 54 هزار مترمربع آسفالت درمعابر ۹ روستای شهرستان ریخته شده است.
وی با بیان اینکه اجرای طرح هادی در روستاها باعث شد که شاهد مهاجرت معکوس و بازگشت روستائیان به زادگاه خود باشیم ، ادامه داد: واگذاری زمین به روستاییان ،جذب اعتبار وانجام عملیات عمرانی همچون زیرسازی ، سنگفرش ، آسفالت ریزی ، اعطای تسهیلات ساخت مسکن وتعمیرات ، سند کردن املاک روستایی از عوامل مهاجرت معکوس روستائیان به زادگاه خویش شده است.
رضا زاده با اشاره به اینکه بیشترین مهاجرت ها را درروستاهای بخش مرکزی نطنز داشته ایم ادامه دارد: با اقدامات صورت گرفته توانسته ایم درحد توان خود جلو این نقیصه را بگیریم و به آبادانی وپیشرفت روستاها کمک کنیم .
وی اعلام کرد: تاکنون در شهر بادرود تعداد 44 واحد مسکونی برای خانواده های آسیب پذیر درحال ساخت است که تعداد 24 واحد تحویل متقاضیان شده و20 واحد دیگر درسال جاری تحویل داده میشود.نیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان نطنز اعلام کرد:
ورود شش روستای نطنز برای اجرای طرح هادی با رویکرد بوم گردی
مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان نطنز گفت: تاکنون طرح هادی با رویکرد بوم گردی در شش روستای طار، ده آباد، فمی، برز، متین آباد و روستای ابیانه به اجرا درآمده است.
رضا زاده در گفت و گو با خبرنگار مفتاح نیوز اظهار داشت: بخش عمده ای از روستاهای نطنز به دلیل پیشینه تاریخی ، جاذبه توریستی وقطب فرهنگی منطقه قابلیت اجرای طرح بوم گردی را دارد .
وی با اشاره به اینکه بسیاری از روستاهای نطنز قابلیت اجرای طرح هادی با رویکرد بوم گردی را دارد، اضافه کرد : خوشبختانه درچند سال اخیر شاهد استقبال خوب مردم نطنز از اجرای طرح بوم گردی در روستاهایشان بودیم .
مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان نطنز با بیان اینکه سال گذشته 33 قطعه زمین به متقاضیان واجد شرایط برای ساخت مسکن واگذار شده است، ادامه داد: همچنین تعداد 292 فقره تسهیلات ساخت مسکن و33فقره تسهیلات قرض الحسنه تعمیراتی به متقاضیان سطح شهرستان تعلق گرفته و 248فقره املاک ازمحل اجرای قانون ساماندهی با همکاری اداره ثبت اسناد واملاک شهر بادرود ونطنز دارای سندمالکیت شده اند.
وی از اجرای سه مورد طرح هادی بازنگری و یک مورد تهیه طرح هادی در روستاهای نطنز خبر داد و گفت: با تخصیص اعتباری معادل 7میلیارد و677میلیون ریال عملیات اجرای طرح هادی شامل زیرسازی ، جدول وسنگ فرش و آسفالت ریزی را در ۹ روستا داشتیم.
مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان نطنز ادامه داد: از محل سهمیه قیررایگان تنها درسال گذشته مقدار 54 هزار مترمربع آسفالت درمعابر ۹ روستای شهرستان ریخته شده است.
وی با بیان اینکه اجرای طرح هادی در روستاها باعث شد که شاهد مهاجرت معکوس و بازگشت روستائیان به زادگاه خود باشیم ، ادامه داد: واگذاری زمین به روستاییان ،جذب اعتبار وانجام عملیات عمرانی همچون زیرسازی ، سنگفرش ، آسفالت ریزی ، اعطای تسهیلات ساخت مسکن وتعمیرات ، سند کردن املاک روستایی از عوامل مهاجرت معکوس روستائیان به زادگاه خویش شده است.
رضا زاده با اشاره به اینکه بیشترین مهاجرت ها را درروستاهای بخش مرکزی نطنز داشته ایم ادامه دارد: با اقدامات صورت گرفته توانسته ایم درحد توان خود جلو این نقیصه را بگیریم و به آبادانی وپیشرفت روستاها کمک کنیم .
وی اعلام کرد: تاکنون در شهر بادرود تعداد 44 واحد مسکونی برای خانواده های آسیب پذیر درحال ساخت است که تعداد 24 واحد تحویل متقاضیان شده و20 واحد دیگر درسال جاری تحویل داده میشود.

مطالب پیشنهادی