16:21 1398/08/19

 

به گزارش مفتاح وبه نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ "محمدرضا محمدي" اظهار داشت: طبق ماده 97 آيين نامه راهور تشخيص، انتخاب، تهيه، جانمايي، نصب، ترسيم و نگهداري علايم عمودي و افقي راهنمايي و رانندگي در شهرها بر اساس دستورالعملي خواهد بود که به پيشنهاد شوراي عالي هماهنگي ترافيک شهرهاي کشور به تصويب وزير کشور مي رسد و در جاده ها به عهده وزارت راه و ترابري مي باشد.

وی افزود: در مواقع اضطراري راهنمايي و رانندگي و پليس راه مي توانند خود اقدام به انتخاب نوع علايم و محل استفاده و در صورت لزوم تهيه و نصب آنها بطور موقت کرده و مراتب را بر حسب مورد، به شهرداري و يا وزارت راه و ترابري اعلام کنند.

سرهنگ محمدی ادامه داد: نصب سرعت کاه هاي استاندارد در راستاي آرام سازي جريان ترافيک و در محل هاي مورد نظر صرفا بنا بر نياز کارشناسي انجام مي شود.

این مقام انتظامی بیان داشت: همچنين برابر با ماده 107 آيين نامه راهنمايي و رانندگي هيچکس حق ندارد بدون اجازه راهنمايي و رانندگي و پليس راه در علايم راهنمايي و رانندگي و ديگر وسايل تنظيم عبور و مرور وسايل نقليه تغييراتي بدهد و يا در متن آن تصرفاتي کند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی اصفهان خاطر نشان کردند: بنابر تبصره 3 ماده 14 قانون رسيدگي به تخلفات در صورتي که بر اساس نظر کارشناسان تصادفات نقص راه يا وسيله نقليه موثر در علت تصادفات باشد حسب مورد متصديان ذيربط، مسئول جبران خسارات وارده بوده و با آنان برابر قانون رفتار خواهد شد.

مطالب پیشنهادی