13:23 1399/02/30
 
به گزارش مفتاح وبه نقل از  خبرگزاری صداوسیما،  مدیرکل ثبت احوال استان، نرخ رشد جمعیت در استان را کمتر از یک درصد عنوان کرد و گفت: طبق سیاست های جمعتی کشور که از سوی رهبر معظم انقلاب در اردیبهشت سال 1393 منتشر شد، قرار بود این نرخ رشد به ۲ و یک دهم درصد برسد.

اخبار مرتبط

سالخوردگی حدود یک چهارم کل جمعیت کشور تا سال ۱۴۳۰ /سیاست‌های ابلاغی جمعیت رهبری اجرا نشده است

 

غفرانی با اشاره به روند کاهشی فرزندآوری در سال های گذشته افزود: سال 98 در اصفهان ۶۱ هزار کودک به دنیا آمدند که این آمار 12 هزار تولد کمتر از سال 97 است.

مدیرکل ثبت احوال استان اضافه کرد: در سه دهه اخیر جمعیت زیر ۱۵ سال اصفهان به نصف کاهش یافته و جمعیت بالای ۶۵ سال استان دو برابر شده است.

مطالب پیشنهادی