18:28 1399/04/04

به گزارش مفتاح، موانع فیزیکی یکی از عوامل حضورنیافتن افراد معلول در جامعه بوده است . این را معاون امور توانبخشی اداره‌کل بهزیستی استان اصفهان در جمع خبرنگاران می گوید.

وی ناتوانی، معلولیت ونقص عضو را از مهمترین واژه های توانبخشی عنوان کرد. به نظر وی ممکن است میزان نقص عضو در دو نفر یکی باشد، اما ممکن است میزان معلولیت در این افراد متفاوت باشد.

پژمان پورشبانان بر مشارکت اجتماعی در خصوص معلولان تاکید کرد وگفت: افراد معلول نباید از سایر افراد جدا شوند و باید با سایر احاد جامعه زندگی کنند. مردم باید بپذیرند که حقوق افرا د معلول را رعایت کنند و کمک رسان باشند.

وی تلفیق اجتماعی معلولان را جز لاینفک توانبخشی دانست وگفت:موانع فیزیکی یکی از عوامل حضور نیافتن افراد معلول در جامعه است.

وی در خصوص خدمات توانبخشی به چند الگو برای ارائه خدمات اشاره داشت وافزود: الگوی توانمند سازی یکی از این الگو هاست. در این الگو اقدامات پزشکی مورد نیاز افراد را به آنها ارائه می دهیم و تا معلولان توانایی بیشتری کسب کنند وبتوانند حضور بهتری در جامعه داشته باشند.

اخبار مرتبط

پرداخت وام ۵ میلیونی به مددجویان بهزیستی آسیب دیده از کرونا

راه کنترل مواد مخدر آموزش به ویژه «آموزش خانواده» است

راه اندازی سومین واحد موبایل سنتردر شمال اصفهان، در هفته بهزیستی

 

پورشبانان در ادامه توانمندی متمرکزبر مراکز را بسیار هزینه بر اعلام کرد وادامه داد: باید مراکزی به‌صورت روزانه، شبانه‌روزی و یا مراقبت در منزل ایجاد کنیم که به فرد متناسب با معلولیت او خدمات ارائه دهیم.

موانع فرهنگی و فیزیکی سد راه توانبخشی به معلولان 

معاون امور توانبخشی اداره کل بهزیستی استان اصفهان، معتقد است  خدماتی که در بخش توانبخشی به معلولان ارائه می‌شود زمانی به نتیجه می‌رسد که موانع فرهنگی و فیزیکی برطرف شود، اما تأکید بیشتر بر موانع فرهنگی است.

وی با اشاره به مشکل اشتغال درصد زیادی از معلولان گفت: نگاه ها ورفتارهای نامناسب مانع حضور معلولان در جامعه می شود. بچه های ناشنوا در این زمینه بسیار مشکل دارند، چون امکان برقرای ارتباط را ندارند. اگر رابطه معلولان ومردم حل نشود برای معلولان اتفاق خوبی نمی افتد.

وی در ادامه با تاکید بر برطرف کردن موانع فضاهای فیزیکی گفت: باید فضاهای فیزیکی به گونه ای طراحی شود که معلولان حضور خوبی داشته باشند.

وی با قدردانی از اقدامات موثر شهرداری برای رفع موانع فیزیکی در شهر گفت: نامناسب سازی پیاده روها، پارک‌ها وفضای سبزها شرایط خوبی را فراهم کرده است.

راه اندازی سامانه رسیدگی به مشکلات مناسب سازی 

وی البته بر نظارت بهزیستی بر کمیته مناسب سازی برای استاندارد سازی فضاها هم اشاره کرد وافزود: سال گذشته 5 میلیارد برای مناسب سازی در نظر گرفته شده است. وامسال هم بودجه خوبی برای این کار در نظر گرفته شده است.

معاونت امور توانبخشی اداره کل بهزیستی استان اصفهان و دبیرخانه مناسب سازی این معاونت با انکه وظیفه نظارت بر دستگاه ها را دارند اما از بی توجهی برخی دستگاه ها برای مناسب سازی گلایه مند بودند. هر دستگاه باید بودجه ایی برای مناسب سازی داشته باشد و داخل دستگاه مشخص شود که در برخی دستگاه ها این اتفاق نیفتاده است.

بنا به گفته دکتر مولایی مسئول دبیرخانه مناسب سازی بهزیستی سامانه پیامکی طراح شده است که شهروندان مشکلات فضاهای شهری را با این سامانه پیامک می کنند ودبیرخانه مساله را تا حل مشکل پیگیری می کند. مردم می توانند مشکلات فضاهای شهری را به سامانه 3000012322 پیامک کنند.

مطالب پیشنهادی