14:44 1399/10/20

به گزارش سرویس سیاسی پایگاه اطلاع رسانی کشوری مفتاح نیوز ‌به نقل از محمدرضا فاتحی؛ طبق مصوبه آخرین جلسه شورای راهبردی قرارگاه کشوری جوانان گام دوم کارگروه های تخصصی در استان ها تشکیل شد.

فاتحی مسئولین تعدادی از کارگروه های تخصصی قرارگاه کشوری جوانان گام دوم در استان اصفهان را به شرح ذیل اعلام کرد:

حسین صادق زاده پوده مسئول کارگروه حقوقی و قضایی

احمدرضا دلیران فیروز مسئول کارگروه سیاسی و امنیتی

ابوالفضل توکلی مسئول کارگروه شورا و شهرداری ها

نوید توکلی مسئول کارگروه فرهنگی و پژوهشی

حجت الاسلام فقیهی مسئول کارگروه طلاب و روحانیون

خانم گلشن مسئول کارگروه بانوان

کوچکیان مسئول کارگروه صنعت و انرژی

دکتر شریفی مسئول کارگروه آموزش عالی و دانشگاهیان

مطالب پیشنهادی