11:56 1399/07/20
 
 
مشمول مرخصی پایان حبس ۳۵ نفر از مددجویان زندانبه گزارش مفتاح و به نقل از  خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ سرپرست زندان مرکزی اصفهان گفت: دادیار ویژه نظارت بر اجرای احکام زندان پس از بررسی وپالایش پرونده قضایی بیش از ۱۰۰ نفر از مددجویان، آزادی ۳۵ نفر از آنان با شرایط مرخصی پایان حبس فراهم شد.

سعیدی افزود: برای ۴۵ نفر دیگر هم مرخصی اولیه فراهم شد.

وی ابراز امیدواری کرد: با تعامل خوب دادیار ویژه نظارت بر زندان با مراجع قضایی و حضور مقامات قضایی برای دیدار با محکومان آزادی زندانیان رشد چشمگیری داشته باشد.

مطالب پیشنهادی