امام رضا علیه السلام: هر که غم مؤمنى را بزداید، خداوند در روز قیامت، غم را از دل او مى زداید.

9:07 2019/10/08

به گزارش خبرنگار مفتاح، حمیدرضا خورشیدی مدیر کل هواشناسی استان اصفهان در نشست خبری با اصحاب رسانه به تشریح وضعیت جوی وبارش های اصفهان داشت و گفت: طبق بررسی ها شهر اصفهان از مهر سال گذشته تا شهریور امسال،  120میلیمتر بارش داشته است كه  9درصد نسبت به بلندمدت افزایش و  45درصد نسبت به مدت مشابه گذشته افزایش نشان می‌دهد.

وی در ادامه افزود: میانگین وزنی بارش تا پایان سال زراعی 98-97در استان اصفهان برابر  195میلی متر است که نسبت به بلندمدت مشابه 24 درصد افزایش و نسبت به سال زراعی گذشته 96-97

81درصد افزایش داشته است.میزان بارش دریافتی در شهرستان کوهرنگ دربازه زمانی مذکور برابر با  1514میلی متر می باشد. که نسبت به مقدار بلند مدت 43 و 9درصد و نسبت به سال گذشته  172درصد افزایش نشان می دهد.

بنا به گفته خورشیدی از لحاظ پراكنش مکانی،  94درصد مساحت استان، درگیر خشکسالی درازمدت (خشکسالی خفیف  5درصد، متوسط 16.4درصد، شدید19.5 درصد، بسیار شدید  54.3درصد) بوده و تنها 5.7 درصد مساحت استان، از لحاظ خشکسالی درازمدت در وضعیت نرمال و ترسالی می‌باشد.

وی در ادامه تاکید کرد؛ با توجه به پراكنش جمعیت در مناطق مختلف استان،  95درصد از جمعیت استان درگیر خشکسالی بلندمدت می‌باشند.

مدیرکل هواشناسی به افزایش کانون گرد وغبار استان اشاره کرد وگفت: به علت کاهش بارش و استمرار شرایط خشکسالی در ده سال اخیر مناطق مرکزی و شرقی استان درگیرخشکسالی بسیار شدید گردیده و بسیاری از اراضی این مناطق به کانون های گرد و خاک تبدیل شده اند. بطوریکه با گسترش مناطق مستعدد کانون های گرد و خاک مواجه شده ایم. به سبب کاهش رطوبت خاک خیزش ذرات گرد و خاک به آسانی میسر گردیده و مناطق تحت تاثیر فرسایش بادی در استان به وضعیت نامساعدتری تبدیل شده اند .

وی  استفاده از روش های سنتی و دیرینه جهت مهار نمودن کانون های گرد و خاک را به تنهایی جوابگو ندانست وادامه داد: بر اساس تصاویر ماهواره های هواشناسی ویژه پایش گرد و خاک، نشان می دهد پهنه های گسترده ای از نواحی جنوبی سمنان شمال و شرق اصفهان از کانون های گرد و خاک هستند. تغییر در الگوهای جوی می تواند در وقوع پدیده گرد وخاک عامل اساسی محسوب گردد. در نیمه اول تابستان 98 شرایط برای وقوع پدیده گرد و خاک در نواحی شمال، شرق و نواحی مرکزی از درصد بالایی برخوردار است.

 

وی در خصوص وضعیت بارش در فصل پائیز گفت: آخرین خروجی مدل های پیش بینی فصلی و تحلیل های هواشناسی و عوامل دور پیوندی بیانگر فعالیت سامانه های جوی به تدریج از اواسط مهر ماه بویژه از دهه آخر مهرماه بوده كه سبب وقوع بارش های به هنگام پاییزی خواهد شد. مقدار بارش در سطح استان طی ماههای پاییز(مهر،آبان وآذرماه) نرمال و متمایل به كمی بالاتر از نرمال خواهد بود.

خورشیدی بارش ‌در‌مهرماه را ‌نرمال ‌و ‌متمایل ‌بالای ‌نرمال عنوان کرد اما تاکید کرد‌ بر‌اساس ‌آمار ‌بلند ‌مدت‌ مهرماه ‌جزء‌ ماه های بارشی استان ‌محسوب ‌نمی‌شود ‌و‌ سهمی ‌بر ‌منابع ‌آب ‌ندارد.

طبق گزارش هواشناسی بارش‌ در‌آبان ماه‌ در‌اكثر‌مناطق ‌استان ‌نرمال‌ و‌متمایل  ‌به ‌بالاتر‌ از‌ نرمال ‌انتظار ‌می‌رود آبان ‌ماه‌ جزء‌ ماههای ‌بارشی استان‌ محسوب ‌می‌ گردد. بارش ‌در ‌آذر‌ماه‌ در‌ حد‌نرمال ‌و‌ متمایل ‌به‌ كمتر‌ از‌نرمال‌‌ انتظار ‌می‌رود.

وی بر مدیریت منابع آب تاکید کرد وادامه داد: با توجه به قرار گرفتن استان در وضعیت خشکسالی هیدرولوژی همچنان مدیریت جدی منابع آب از مهمترین اولویت‌های استان اصفهان محسوب می گردد.

 وی در خصوص آلودگی هوا گفت: با توجه به کاهش سامانه‌های جوی از نیمه آذر و شرایط دما در سطح زمین باید منتظر افزایش غلظت آلاینده ها بود و باید تمهیدات لازم برای کاهش آلودگی هوا کرد.

 

مطالب پیشنهادی