امام رضا علیه السلام: هر که غم مؤمنى را بزداید، خداوند در روز قیامت، غم را از دل او مى زداید.

11:40 1398/11/06

 

 

 

به گزارش مفتاح، در جلسه علنی امروز مجلس نمایندگان مجلس مقرر کردند درآمد‌های حاصل از طرح ترافیک و زوج و فرد توسط شهرداری‌های کلانشهر‌ها و مراکز استان‌ها وصول شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح تبصره (۳) این لایحه با ۱۴۱ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

بر اساس تبصره (۳) لایحه مذکور، تبصره (۳) ماده (۱۵) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به این شرح اصلاح می‌شود: شهرداری‌های کلان‌شهر‌ها و مراکز استان‌ها می‌توانند عوارض صدور مجوز ورود به محدوده‌های طرح ترافیک و زوج و فرد در چارچوب ضوابط شورای‌عالی هماهنگی ترافیک شهر‌های کشور و با رعایت مصوبات شورای ترافیک استان‌ها (در تهران شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران) مطابق با قوانین و مقررات با تأیید وزیر کشور وصول نمایند.

همچنین نمایندگان با اصلاح ماده (۲۳) این لایحه موافقت کردند.

در ماده (۲۳) اصلاح آمده است: از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون «بند (۳۰) ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/ ۳/ ۱۳۷۵ به جزء تبصره‌های آن» ماده (۴) تبصره‌های (۱) و (۲) ماده ۱۰ و مواد (۱۲) و (۱۴) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۷/۹/۱۳۴۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ می‌گرد.

مجوز مجلس به شهرداری‌ها برای استفاده از ابزار‌های تامین مالی جهت اجرای پروژه‌ها

در جلسه علنی امروز مجلس، نمایندگان مجلس شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را مجاز به استفاده از ابزار‌های تامین مالی برای اجرای پروژه‌های شهری و روستایی کردند.

 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با ماده اصلاح بند الف ماده ۱ این لایحه با ۱۴۰ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس این بند اصلاحی؛ عوارض محلی بدین صورت تعریف شد: وجوهی است که شهرداری‌ها یا دهیاری در چارچوب قوانین و مقررات به‌منظور تأمین هزینه‌های شهر و روستا وصول می‌کنند.

در ادامه نمایندگان با اصلاح بند ج ماده ۱ لایحه مذکور با ۱۳۳ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس این بند؛ بهای خدمات بدین صورت تعریف شد: مبلغی که شهرداری، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های وابسته به شهرداری‌ها و یا دهیاری‌ها مطابق قوانین و مقررات در ازای خدمات ارائه‌شده، از متقاضیان دریافت خدمات، وصول می‌کنند.

همچنین نمایندگان با ماده ۳ لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با ۱۴۲ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس این ماده اصلاحی؛ شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌توانند در چارچوب قوانین و مقررات از انواع ابزار‌های تأمین منابع مالی و روش‌های اجرائی مناسب برای اجرای پروژه‌های مصوب شهری و روستایی و پروژه‌های سرمایه‌گذاری و مشارکتی با پیش‌بینی تضامین کافی استفاده کنند. آیین‌نامه مالی موضوع این ماده ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون با پیشنهاد مشترک شورای‌عالی استان‌ها و وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

نمایندگان مردم در مجلس با اصلاح ماده ۴ این لایحه نیز با ۱۳۸ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده ۴ اصلاحی لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری ها؛ عوارض محلی اعم از عوارض بر ساختمان‌ها، مستحدثات، تأسیسات، تبلیغات معابر و فضا‌های شهری و روستایی و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری و روستایی و دارایی‌های غیرمنقول مطابق قوانین و مقررات تعیین می‌گردد. وزارت کشور با همکاری شورای‌عالی استان‌ها حداکثر تا پایان آذرماه هر سال، عناوین عوارض را تهیه و وزیر کشور آن را ابلاغ می‌کند.

لازم به ذکر است تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۴ لایحه مذکور با موافقت نمایندگان حذف شدند.

نمایندگان در ادامه بررسی لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به تبصره ۶ ماده ۴ رسیدند و اصلاح آن را با ۱۴۰ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

براساس این اصلاحیه؛ در تبصره (۶) ماده (۴) عبارت «با رعایت بند (۵) ماده (۲۶) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و» پس از عبارت «مطابق قوانین مربوطه» افزوده می‌شود و عبارت «و همچنین الحاق اراضی به محدوده روستا» حذف می‌شود.

مطالب پیشنهادی