امام رضا علیه السلام: هر که غم مؤمنى را بزداید، خداوند در روز قیامت، غم را از دل او مى زداید.

 

به گزارش پایگاه خبری مفتاح/ اعتقاد به امامت حضرت مهدی وتشکیل حکومت مهدوی یکی از اعتقادات اهل شیعه است. اعتقادی که همیشه تلاش کرده است تا به آن پایبند باشد و برای مهیا شدن زمینه‌های آن تلاش کند. حکومت جمهوری اسلامی نیز یکی از اساس‌های تشکیلش رسیدن به این اعتقاد وزمینه سازی برای تشکیل حکومت مهدوی بوده است.

حکومتی که بر پایه عدالت است و برای مبارزه با ظلم بنا شده است. اما در کنار تلاش برای رسیدن به این حکومت به نظر می‌رسد باید در ابتدا نسبت به آن شخصی که قرار است، حکمومتی شبیه آن را تشکیل بدهیم شناخت داشته باشیم و همه ارگان حکومت فعلی با توجه به این شنخت برنامه‌ها واهدافشان را پیش ببرند. در برنامه‌ریزی های خرد و کلان نگاه شان به تشکیل این حکومت باشد. اما آنطور که پیداست تشکیل حکومت مهدوی و البته ساختن زمینه برای تشکیل واقعی این حکومت، برای برخی از سیاستمداران فقط یک تفکر است و برای برخی دیگر یک رویا. برخی هم که اعتقادی به این حکومت ندارند. به راحتی می توان دید که یقین به حکومت مهدوی امروز به یک آرزوی دست نیافتنی تبدیل شده است و همه تلاش می کنند که تنها در دلشان ارزوی ظهور وتشکیل حکومت مهدوی را داشته باشند اما در عمل انگیزه و کاری در این راستا شکل نمی گیرد.

در دنیای امرز معرفت و شناخت به حضرت مهدی؛ کسی که قرار است سکان  این حکومت را در دست داشته باشد، به اندازه ای که باید باشد نیست واین حضرت مهدی است که در غربت وتنهایی است. با انکه جمعه‌ها صدای دعای ندبه بلند است اما این صدا هنوز به یک واقعیت تبدیل نشده است و خواستن امام برای تشکیل حکومت مهدوی واقعی نشده است.

شناخت ومعرفت به امام و ضورورت تشکیل حکومت مهدوی هنوز برای بسیاری از اقشار مردم جا نیفتاده و به نوعی در روزمرگی ما گم شده است.

درست که امروز رسانه از جمله رسانه ملی به حضرت مهدی و ضرورت توجه به ظهور توجه می کند اما هنوز غربت امام ادامه دارد و رسیدن برای تشکیل حکومت مهدوی به خواسته ملی تبدیل نشده است.

بزرگان معرفت را شناخت معرفی کرده اند. فردی که به خدا و پیامبر واهل بیت معرفت داشته باشد محبت وشناخت دارد و می داند که فردی که مقابلش هست چه کسی است و چه وظایفی دارد و باید برای رسیدن به آن چیزی که ارزویش را دارد باید تلاش کند. اما به نظر می رسد ما فقط بلند کردن دستمان را به اسمان برای تحقق و تشکیل حکومت مهدوی را آموخته ایم، اما نمی دانیم که برای رسیدن به آن چیزی که طلب می کنیم باید تلاش کنیم. نمی دانیم که رفتار فردفرد ما زمینه ساز این هدف است.

حضرت صاحب الامر را باید بشناسیم و بدانیم که اگر قرار است او بیاید باید در کنار کسانی باشد که بتوانند یاریش کنند. باید بدانیم که او قدرتش تنها برای حل کردن مشکلات ریز ودرشت ما نیست. او کسی است که قرار است حکومت خدا را در جهان اجرا کند وبرای اجری این وعده به یار نیاز دارد یارانی که در دنیای امروز زندگی می کنند. یارانی که در زندگیشان باید با شناخت به این عزیز قدم بردارند و تلاش کنند تشکیل حکومت مهدوی را تمرین کنند.

نویسنده: زهره سادات کاظمی

مطالب پیشنهادی