به گزارش سرویس اجتماعی پایگاه اطلاع رسانی کشوری مفتاح نیوز؛ دکتر کوروش محمدی رئیس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای اسلامی شهر اصفهان:مدیریت استان به ‌طور صریح مشخص کند که آیا در صنایع اصفهان سوخت مازوت استفاده می‌شود یا خیر؟

چند روز است که آلودگی هوای اصفهان از اعداد خطرناک و بسیار خطرناک گذشته و شرایط نامناسبی را برای سلامت جامعه رقم زده است.

لازم است برای اجرای قانون هوای پاک همت کرده و همه دستگاه‌ها در این زمینه ساماندهی شده و وظایف و تکالیف خود را انجام دهند زیرا با این شرایط، خطرات جدی برای سلامت مردم در چهارچوب آلودگی هوا رخ داده و ممکن است اتفاقاتی به مراتب شدیدتر از بحران کرونا متوجه مردم اصفهان شود.

مدیرکل سازمان بازرسی استان تاکید کرده که دستگاه‌ها وظایف خود را در قبال اجرای قانون آلودگی هوا که جامع بوده و امتحان خود را پس داده است انجام دهند.

در اصفهان اراده لازم برای اجرای این قانون وجود ندارد یا اگر وجود داشته باشد کافی نیست بنابراین باید اقداماتی از جمله جمع‌آوری کارگاه‌های ریخته‌گری که در محدوده شهر به تعداد زیادی وجود دارد سریع‌تر انجام شود.

موضوع دیگری که مدیریت استان باید آن را به‌طور صریح مشخص کند این است که آیا در صنایع اصفهان سوخت مازوت استفاده می‌شود یا خیر؛ از یک سو وزیر نفت به راحتی می‌گوید نمی‌توانیم نیروگاه‌ها را بدون سوخت مازوت اداره کنیم و از سوی دیگر در استان ادعا می‌شود که هیچ صنعتی سوخت مازوت استفاده نمی‌کند.

لازم است مشخص شود که آلودگی هوای اصفهان ناشی از مصرف سوخت مازوت است یا خیر و اگر علت این موضوع است، منشأ آن مشخص شود که کدام یک از صنایع است.

مطالب پیشنهادی