12:25 1398/10/11

 

به گزارش مفتاح و به نقل از ایگاه خبری پلیس حجت الاسلام "محمد حسین عادل پور" در خصوص عملکرد نیروی انتظامی در مقابله با فتنه گران حوادث آّبان گفت: بحمدالله پلیس ما امروز یک پلیس مکتبی است و براساس همین مکتب نیز با خشونت و ناهنجاری در جامعه مبارزه می کند.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه پلیسی که در مسیر خدا باشد رنگ و بوی خدایی می گیرد بیان داشت: امروز پلیس نظام جمهوری اسلامی ایران به دنبال برقراری عدالت و مهرورزی در جامعه است و مردم هم همین را می خواهند و وقتی می بینند که یک نیرویی با تمام وجود دنبال خواسته آنهاست دیگر نیازی برای آمدن به خیابان ها نمی بینند.

حجت الاسلام عادل پور، عملکرد نیروی انتظامی در حوادث اخیر را بسیار هوشمندانه توصیف کرد و اظهار داشت: دشمنان یک بار دیگر قصد داشتند پروژه نا امن کردن کشور را رقم بزنند اما حضور نیروهای پلیس باعث شد افراد فریب خورده و گمراه بیدار شوند چون حضور نیروها در یگان ها و سطح خیابان ها همراه با بصیرت بود.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان خاطر نشان کرد: پروژه نا امن کردن کشور از سوی دشمنان شکست خورده است چون تجربه نشان داده که فتنه گران همیشه در مقابل بصیرت پلیس کم آورده اند.

مطالب پیشنهادی