به گزارش خبرنگار مفتاح؛ شهر در امن و امان است آسوده بخوابید. رابین هودی نیست اما ، تا حقوقتان را بازستاند پس ناچار بخوابید؛ که آرامشتان برای ما ستودنی است!
 مردم شهر آسوده بخوابید؛ خواب غفلت.

غفلت کنید از کم کاریهای مدیران شهر که بعد از یک و نیم سال نشستن بر  مسند شورای شهر به جز جلسه های علنی هفتگی دیگر هیچ خبری از آنان نیست و هیچ گزارش کاری ارائه نمیکنند تا مردم آنها را قضاوت کنند.

شهر در امن و امان است آسوده بخوابید خوابی که اگر رسانه ها خواستند بیدارتان کنند برچسب ظالم بر آنها مینهیم و صدایشان را خفه میکنیم تا شما آسوده بخوابید و در این هیاهو چه از آرام خوابیدن شما برای ما مهم تر...
بخوابید که در آیین افتتاحیه طرحهای تاکسیرانی و در بین این گروه ما فقط به تشکر از شما میپردازیم تا بیدارتان نکنیم.

نمیگوییم رانندگان تاکسی این شهر که با وجود تاکسی های اینترنتی کار و کسب شان به شدت کساد شد؛ چه مشکلات معیشتی برایشان ایجاد شد و یا مسائل مربوط به نصب تاکسی متر و بلااستفاده ماندن آن؛ اما از صبرتان تشکر میکنیم که شدت کم کاری ما را ندیدید و آسوده بخواب رفته اید .قناعتتان ستودنی است که هیچ گاه در فکر سرمایه گذاری نبودید و به علت تدبیر ما اینچنین امروز هشتتان گرو نه تان است!

از کسانی که قبلا بر این مسند بودند نیز تشکر میکنیم که این چنین با نابخردی خویش این حجم عظیم از بدهی و پروژه های نیمه تمام و مترو هفده ساله را بر شما تحمیل کردند و چه نیک بود شما آسودگیتان بر هم نخورد و خوابیده بودید.
شهر در امن و امان است...
شدت تعریف و تمجید هایمان تا شهرداری هم ادامه میابد که بنا را برآن نهاد هر هفته با آوردن طرح های بعضاً آبکی مدیران و مشاورانش به صحن علنی شورای شهر تصویب کنند تا چگونه میشود از مردم به دلایل متعدد پول های بیشتری اخذ کرد و در تنگنای بیشتری نهادشان که شهرداری بتواند از پس خرج های خود بر آید بدون آنکه در زیبایی و آرامش و جلوه های بصری شهری تغییری ایجاد شود و چهارباغ با قدمت چندصد ساله خراب شود و به خیابانی معمولی بدل گردد. بی آنکه در این وانفسای بیکاری، گردشگری شهری توسعه یابد و درآمد شهر را منصفانه از این راه تامین کند.
با طرح های پیشنهادی کتابخانه های شهر پولی میشود و پناه دانش آموزان و دانشجویان برای مطالعه ساعات بیشتر به کتابخانه ها به فنا می رود و برخی که نمیتوانند از پس این هزینه ها برآیند آرام آرام از حجم مطالعاتشان کم میشود و کم کم نیز به فراموشی سپرده میشود چرا که کتابخانه هایی که میبایست به رایگان در اختیار شهروندان باشد اینک هزینه بردار است و عصر قدیم باز رقم میخورد و همان فاصله طبقاتی کتابهای تاریخ احیا میشود که تحصیل به طبقه ثرتمندان و یا متوسط رو به بالا اختصاص یابد.
چرا که توجیه شان آن است: شهرداری پول ندارد و باید چاره ای اندیشید .

تلاش برای گرفتن مالیات بیشتر از مغازه هایی که تابلو مغازه شان برند خارجی است، تلاش در جهت گرفتن مالیات از وکلا و پزشکان و دفاتر مطبوعات علیرغم وجود نص قانون و ۳درصد افزایش دریافتی های شهرداری از مالکین به دلیل خرید تجهیزات اتش نشانی(توجیه موجه!) و شهرفروشی و... که شهرداری مدام در این فکر باشد چگونه میشود شهروندان را در چرخه فشار قرار داد تا بودجه اش تامین شود.

در این روند، شهرداری بزرگترین ظلم را مرتکب شده است بدون آنکه بداند محبوبیتش را در میان مردم که به واقع حاکمان واقعی اند و ارباب مدیران، از دست خواهد داد که نتیجتا مردم را در مقابل خود قرار میدهد ؛ نه در پشت خود.
کنفرانس شهر دوستدار کودک برگزار میکند بدون آنکه روح برخی از مدیران باخبر باشد از این تصمیم بزرگ که اصفهان قرار است بشود شهر دوستدار کودک! و در دو روز، سه میلیارد و پانصد میلیون ریال در هتل آسمان خرج میشود و خود نیز آگاه ترند که برگزاری کنفرانس بدون ایجاد زیرساخت و برنامه کاربردی مدون هیچ اثر و نتیجه ای برای مردم شهر نخواهد داشت.
میهمانان و مدیران شهری از سراسر کشور حضور میابند و وقتی از آنها میپرسیم بنظرتان چقدر ممکن است اصفهان به شهر دوست دار کودک بدل شود؟" میگویند از این کنفرانسها زیاد آمده ایم... جدی نگیرید که زحمتش بسیار است..."
شهر در امن و امان است آسوده بخوابید که کودکان کار زیر شلاق گرسنگی و فقر و بی سوادی در سرمای استخوان سوز زمستان اصفهان التماست میکنند تا ادامسهای فاسد و سفت و تاریخ گذشته شان را به تو بفروشند و کمترین پول سیاه را به دست بیاورند.تو خود میدانی خرید از کودکان کار خرید نیست، ترحم است تا از زیر ستم پدر و مادر فقیر بدبخت خود و یا... رهایی یابند.
آسوده بخوابید کودکان بیمار شهر؛ که در بیمارستان امام حسین پنجه در پنجه بیماری انداخته اید و با دستهای کودکانه و معصومتان تلاش برای زمین زدن دردتان میکنید که چه بسا بسیاری از شما به دلیل فقر پدرهایتان و ناعدالتی جامعه ناچار به آرام خوابیدنید .
معصومان شهر بیدار بمانید که این شهر قرار است شهر دوستدار کودک شود اما بدون تعامل با سازمانهای موثر همچون بهزیستی و آموزش و پرورش و نهادهای مربوط به سلامت و... بدون اندک تدبیر مدیران شهر که اینک رسانه هایی که تدبیر و مدیریت  مدیران شهر را زیر سوال میبرند ظلم میکنند چرا که شما را بیدار میکنند.

شهر در امن و امان است امروز مصداق سخنان برخی از مدیران شهری است. اصفهان که این روزها سیاهی ابرها و هوای آلوده دردناکش نفس ها را تنگ و چشمان را میسوزاند اینک با سخنان مدیران شهری مرتبط و چه بسا رییس کمیسیون حمل و نقل افاضاتی به مضمون آنکه شهر در امن و امان است اسوده بخوابید دارند. بار ترافیک سنگین شهر بدون آنکه اقدام قابل ملاحظه ای پس از یکسال و اندی از فعالیتشان صورت گرفته باشد کمر شهر را میشکند.
دود غلیظ و مه الوده سیاه، تمام شهر را پوشانده و در برخی روزها انچنان هوای آلوده آزار دهنده میشود که حتی در اتاق بسته نیز هوای ناپاک را میشود استشمام کرد.

شهر در امن و امان است آسوده بخوابید که در متن سخنرانی شان بدون هیچ محتوا و کارکردی فقط به تشکر از همه میپردازند، تشکر از شهردار و تملق او که با دست خالی شهر را اداره میکند و یکهو تصمیمات بزرگ میگیرد و کنفرانس راه می اندازد و تلاش میکند تا شهری دوردست با او توافق نامه بنویسد تا خواهر خوانده شهرمان شود .

اما به راستی آیا در بستن توافق نامه های خواهر خواندگی، اتفاقی به جز سفرهای شهردار و مدیران به شهر های خواهر خوانده می افتد؟!
تعامل با دنیا را نمیشود آیا اینطور برایمان تعبیر کنند که از همان خواهر خوانده های توسعه یافته، مدیر بیاورند تا اصول مدیریت و پیشرفت و ارتقا و توسعه یافتگی شهر خود را در اینجا نیز به کار بندند تا شاید روزی شهر ما نیز از شدت فشارهای مردمانش کاسته شود؟!

یادداشت از: فاطمه مستغنی 

مطالب پیشنهادی