امام رضا علیه السلام: هر که غم مؤمنى را بزداید، خداوند در روز قیامت، غم را از دل او مى زداید.

18:05 2019/07/17

به گزارش مفتاح اشرف بروجردی روز چهارشنبه در آئین رونمایی و معرفی کتاب «زنان و مشارکت سیاسی» که در کتابخانه ملی برگزار شد، افزود: در هر جامعه‌ای، بحث در مورد عرصه سیاست معطوف به قدرت می‌شود، یعنی مشارکت سیاسی منهای رسیدن به قدرت ابتر می‌ماند و مهم این است که هر جا نگاه را به مشارکت سیاسی معطوف می‌کنید برای این است که عرصه‌های قدرت را درنوردید.

وی ادامه داد: اگر چه این کتاب بیشتر ناظر بر بخشی از مشارکت‌های سیاسی در پارلمان است اما باید گفت این بحث بخشی از تلاشی است که زنان سالیان سال زحمت کشیدند و توانستند گام‌های بلندی در این راه بردارند.

رئیس کتابخانه ملی با بیان اینکه همواره عنوان می‌شود آیا زنان در جمهوری اسلامی قادرند جایگاهی در تصمیم گیری های کلان جامعه داشته باشند، خاطرنشان کرد: این بحث همواره مورد توجه زنان بوده و هرگز آن را از خاطر نبرده‌اند و در جمهوری اسلامی ایران خوشبختانه روز به روز در حال پررنگ شدن است، هرچند اعتراض‌هایی از سوی زنان مطرح می‌شود و گاهاً شنیده نمی‌شود، اما با آنالیز شرایط زنان در جامعه امروز و در مقایسه با ادوار مختلف می‌بینیم که از یک شرایط بهینه برخوردار شده‌اند.

وی با بیان اینکه هنوز راه بسیاری باید پیمود تا به استانداردهای لازم رسید، گفت: طی کردن همین مسیر هم رو به بهبود است و این نقطه قوت و فرصت است برای اینکه نگاه‌ها به مشارکت زنان باز شود.

از نگاه بروجردی، از بدو انقلاب تا کنون جایگاه حضور زنان برجسته بوده و نمی‌توان نقش آنان را نادیده گرفت، آنجا که از لحاظ حضور و تربیت نسل مبارز از هیچ چیزی فروگذار نکردند حتی زندان را تجربه کردند، بعد از انقلاب هم در دوران جنگ پیروزی بدون حضور زنان امکان پذیر نبود و موتور محرکه رفتن به جبهه‌های نبرد بودند؛ پس از جنگ هم مطالبه حضور در تصمیم گیری ها را مطرح کردند و تلاش کردن در بخش‌های مدیریتی جایگاه خود را دریابند.

وی با اشاره به اینکه راه زنان همواره ناهموار بوده و آنان که در قدرت بودند دو نکته مبانی شرعی اجازه ورود به قدرت و هم نداشتن تجربه کافی کاری را به زنان یادآوری می‌کردند، اظهار داشت: زنان با این مطالب مقابله کردند و از علما و مراجع نظر خواستند و در زمینه عرصه مدیریت هم سعی کردند تجربه کسب کنند. شاهد مدعا حضور زنان در کسب کرسی‌های دانشگاه است تا نشان دهند هرگز موانع مانع رشد آنان نمی‌شود.

بروجردی نخستین پایگاه کسب اعتماد به نفس زنان را بحث تربیتی در درون خانواده عنوان کرد و یادآور شد: برای اینکه نسل آینده و دختران انقلاب اقتدار لازم را بدست آورند و نگاه از داخل به بیرون از مرزها نداشته باشند باید مادرانی داشته باشند که تربیت همراه با اعتماد به نفس کامل پیدا کنند تا دچار سرافکندگی نباشند.

وی با بیان اینکه یک خلأ بررسی مطالعاتی درباره چگونگی توسعه حضور زنان وجود دارد، خاطرنشان کرد: اگر تحقیق جامعی در این زمینه صورت گیرد مبنی بر اینکه چگونه می‌توان این وجه فرهنگی را گسترش داد؛ خواهیم دید زنان با صلابت بیشتر به عرصه مدیریت وارد می‌شوند.

آئین رونمایی و معرفی کتاب «زنان و مشارکت سیاسی» واکاوی سیاست حضور زنان در مجلس شورای اسلامی به قلم سیمین حاجی پور ساردویی با مشارکت انجمن علمی مطالعات صلح ایران در کتابخانه ملی برگزار شد.ایرنا

مطالب پیشنهادی