14:29 1399/08/27

به گزارش مفتاح وبه نقل از  روابط عمومي اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان، تفاهم نامه ای فی مابین اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان اصفهان به نمایندگی آرش اخوان طبسی به عنوان مدیرکل استان و محمد كاظم شباني به عنوان مدير عامل شركت سنگين صنعت كوهپايه و محمد رضا شاهين مؤسس مركز مشاور شغلي و كاريابي كارمند در تاريخ بيست و هفتم آبان ماه 1399 با هدف ايجاد اشتغال، استخدام و جذب افراد آموزش ديده و انجام آموزش هاي شغلي در قالب مدل آموزش دوگانه منعقد شد.

از تعهدات اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان مي توان به تهيه و تدوين استانداردهاي دوره هاي آموزشي متناسب با تقاضاي شركت با درنظر گرفتن اولويت بندي زماني، صدور مجوز مهارت آموزي در محيط كار واقعي، نظارت بر كيفيت دوره هاي آموزشي مطابق با استانداردهاي دوره آموزشي و ... اشاره نمود.

در اين تفاهم نامه، تعهدات شركت سنگين صنعتي كوهپايه، برآورد نيروي انساني مورد نياز، آموزش مهارت آموزان در محيط هاي كار واقعي، همكاري در گزينش متقاضيان مهارت در حرفه هاي مورد نياز و ... مي باشد.

از تعهدات مركز مشاوره شغلي و كاريابي كارمند نيز مي توان به شناسايي افراد جوياي كار و فراگيران مهارت بر اساس مشاغل مورد نياز شركت، مشاوره و هدايت شفلي و آموزشي فراگيران فني و حرفه اي، رصد و رهگيري افراد معرفي شده به شركت جهت جذب و بكارگماري و ... مي توان اشاره نمود.

شایان ذکر است؛ مدت اعتبار این تفاهم نامه از زمان امضا به مدت 3 سال شمسي است.

لازم به ذكر است در ابتداي مراسم انعقاد تفاهم نامه سه جانبه، آرش اخوان طبسي مدير كل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان در خصوص اجرای طرح آموزش دو گانه به بیان مطالبی پرداخت و افزود: يكي از سيستم هاي نوين آموزش مهارتي در دنيا به ويژه در كشور آلمان كه به عنوان قطب صنعتي در كل دنيا مطرح است،  سيستم آموزش دوگانه است كه اين سيستم آموزشي تفاوتش با سيستم هاي عادي آموزش مهارتي اين است كه در آموزش فني و حرفه اي استانداردها 30 درصد تئوري و 70 درصد عملي و هر دو در محيط كارگاهي انجام مي پذيرد، اين در حالي است كه در سيستم آموزش دوگانه 30 درصد كل دوره آموزش در مجموعه كارگاهي و 70 درصد آن در محيط صنعت يا صنف (محيط كار واقعي) صورت مي پذيرد و فردي كه از اين سيستم خارج مي شود، يك نيروي ماهر و متخصص است که تا حدزیادی اشتغال او تضمین خواهد شد.

اخوان بيان داشت: ما توانستيم با مطالعه ي دستورالعمل هاي موجود در كشور و وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي، ايده نظام دوآل آلمان را از طريق بخشنامه ها و اختياراتي كه داشتيم بومي سازي كنيم و مجدانه با رصد كامل و استفاده از نقطه نظرات مربيان، مهارت آموزان و كارشناسان حوزه آموزش در جهت بهبود نواقص گام هاي مؤثري برمي داريم.

وي افزود: امروزه با توجه به پيشرفت تكنولوژي، نمي توان اين گونه تجهيزات را در سيستم هاي آموزشي فراهم نمود كه در اين خصوص حضور متقاضيان در بازار كار واقعي مي توان به آخرين تكنولوژي روز دنيا دست يافت.

گفتني است در مراسم امضاي اين تفاهم نامه دكتر قاسمي رييس كميسيون آموزش و پژوهش سنگ ايران، عباس مهديان معاون آموزش، پژوهش و برنامه ريزي اداره كل، حسين مصلي نژاد رييس اداره مؤسسات كارآموزي آزاد و مشاركت هاي مردمي استان، علي براتي رييس اداره آموزش، هوشنگ عسگري مسئول ساختمان خدمت و هماهنگي امور شهرستان اصفهان حضور داشتند.

 

مطالب پیشنهادی