امام رضا علیه السلام: هر که غم مؤمنى را بزداید، خداوند در روز قیامت، غم را از دل او مى زداید.

16:06 1397/08/23

 

به گزارش مفتاح و به نقل از  اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، بهروز ارباب شیرانی اظهار داشت:  24 آبان ماه تعدادی سامانه و محصول جدید که از سوی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی با مشارکت مراکز علمی و دانشگاهی، طراحی و اجرا شده است، رونمایی خواهد شد.

وی ادامه داد: سامانه پشتیبانی تصمیم و داشبوردهای مدیریتی، سامانه یکپارچه مدیریت اطلاعات (سیما)، سامانه یکپارچه گردش و مدیریت اطلاعات پروژه های شهری (سیگما) و سامانه نظام ارزیابی عملکرد (QPR) از جمله طرح هایی است که فردا رونمایی خواهد شد.

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان افزود: همچنین شش سامانه و محصول دیگر از جمله؛ سامانه مدیریت دانش شهرداری اصفهان، سامانه منابع انسانی پگاح 2، سامانه تطبیق شغل و شاغل (نسیم)، سامانه نقشه پایه شهر، سامانه تعیین موقعیت دقیق مکانی شهر اصفهان (RTK-GPS) و استقرار نظام تعالی سازمانی در شهرداری اصفهان (EFQM) نیز فردا رونمایی خواهد شد.

وی با بیان اینکه تعداد محصولات و سامانه های تهیه شده از سوی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان بیش از 10 مورد است، گفت: هرکدام از این سامانه ها می تواند در حوزه اطلاعات و ارزیابی عملکرد کمک قابل توجهی در زمینه برنامه ریزی به مدیریت شهری داشته باشد.

وی اضافه کرد: شهرداری برای طراحی و اجرای برخی از این سامانه ها از توان شرکت های دانش بنیان داخلی بهره برده است که این امر بسیار حائز اهمیت است.

 

مطالب پیشنهادی