20:30 1399/05/07
 
 

​به گزارش مفتاح وبه نقل ازروابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پزشکی قانونی کشور، در سه ماهه نخست سال جاری آمار تلفات سوءمصرف مواد و داروهای مخدر و محرک در کشور 14.7 درصد افزایش یافت. در این مدت یکهزار و 153 نفر در کشور جان خود را بر اثر اعتیاد از دست دادند در حالی که این رقم در مدت مشابه سال قبل یکهزار و پنج نفر بود.

 
در بهار امسال از کل تلفات اعتیاد یکهزار و پنج نفر مرد و 148 نفر زن بودند.
 
بر اساس تفکیک آماری صورت گرفته از تلفات اعتیاد در سه ماهه نخست امسال، بیشترین افراد در پی مصرف داروهای مخدر جان خود را از دست داده اند که تعداد آن ها 485 نفر گزارش شده است.
 
پس از داروهای مخدر، مصرف همزمان چند دسته دارو و مواد با 348، مواد مخدر با 267 و مواد محرک با 53 فوتی بیشترین علت مرگ بر اثر اعتیاد در کشور بوده است.

مطالب پیشنهادی