16:11 1399/04/04

به گزارش خبرنگا مفتاح، مرضیه فرشاد مدیر کل بهزیستی به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر در جمع خبرنگاران آموزش را شاه کلید مبارزه عنوان کرد و گفت: تا آموزش نباشد نمی توان مواد مخدر ا کنترل کرد.

فرشاد استراتژیک کشور را آموزش خانواده با محوریت آموزش زنان دانست تا بهتر بتوان آسیب های ناشی از مواد که زنان را تهدید می کند کنترل شود.

شعار هفته مبارزه با مواد مخدر  «دانش بیشتر برای مراقبت بیشتر»، در نظر گرفته شده است، چون اگر دانش و اطلاعات مردم گسترش پیدا کند می‌توان مراقبت بیشتری از سلامت و بهداشت جامعه کرد.

نگران کم شدن سن اعتیاد و اعتیاد زنان هستیم

کم شدن سن اعتیاد ودرگیر شدن زنان به مواد مخدر جز نگرانی هایی مدیر کل بهزیستی عنوان شد. کم شدن سن زنان معتاد و افزایش درصد مبتلایان به مواد مخدر را تجربه می کنیم.

با شیوع کرونا مبارزه با مواد مخدر و بحث آموزش زنان  کمی کمرنگ شده بود و جلسات آموزش زنان و خانواده برای افزایش آگاهی خانواده‌ها به منظور پیشگیری از اعتیاد به خاطر کرونا تعطیل شد. اما به گفته فرشاد با کمک فضای مجازی ادامه پیدا کرده و این فعالیت ها در حال از سر گیری است.

وی به اجرای طرح تسهیلگری مبارزه با مواد مخدر در منطقه خاصی از شهر اصفهان که یکی از مناطق آلوده به حساب می آید، اشاره داشت. قرار است کار سنگینی برای آموزش خانواده و زنان در جهت مبارزه با مواد مخدر در این مناطق شروع شود.

وی از تلاش بهزیستی برای کاهش آسیب های اجتماعی ناشی از مصرف مواد مخدر  به زنان گفت وادامه داد، که در حال حاضر به صورت رسمی ماده  16؛ که وظیفه نگهداری معتادان متهاجری که تمایل به ترک ندارند را بر عهده دارد، برای زنان در اصفهان وجود ندارد و در، آینده نزدیک به این مهم دست پیدا میکنند.

وی اما گفت به علت شیوع ویروس کرونا ساماندهی معتادان متجاهر، کارتن خواب ها ومتکدیان کنار هم قرار گرفت و خلط شد که قرار بر این شده است تا باهمکاری دانشگاه علوم پزشکی، نیروی انتظامی، شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر وارد عمل شویم وشرایط را ساماندهی کنیم.

وی از تغییر وضعیت مرکز فضیلت؛ مرکز نگهداری متکدیان، خبر داد وگفت: مرکز فضیلت همچنان به کار خود ادامه می دهد. گرمخانه زنان نیزتعطیل نشده است و مرکز توانمند سازی و tc  زنان به این مرکز اضافه شده است.

وی در خصوص نامعلوم بودن مکان این مرکز گفت: شرایط زنان در معرض خطر که در این مراکز هستند ایجاب می کند تا مکان نامعلوم وبدن تابلو باشد.

مطالب پیشنهادی