11:20 1399/05/04

به گزارش مفتاح و به نقل از  روابط عمومي اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان، دكتر مهدي طغياني نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي به مناسبت هفته مهارت وکارآفرینی ضمن ديدار با آرش اخوان طبسي مدير كل آموزش فنی وحرفه ایی استان، از دپارتمان هاي مهارتي بخش دولتي و غيردولتي بازديد كرد.

مدير كل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان در خصوص اثرپذیري آموزشهای مهارتی، ارتقاء آموزش ها  از سنتی به نوین، اجراي طرح آموزش دوگانه به جای سیستم های عادی ولی بومی سازی شده از کشور دوئل آلمان مطالبي را بيان نمود.

اخوان با اشاره به اينكه ضريب كار اشتغال عرضه محور 30 درصد مي باشد گفت: در طرح آموزش دوگانه سيستم عرضه محور به سفارش محور سوق داده مي شود و اين امر اشتغال قريب به 100 درصدي را  براي افراد جوياي كار فراهم مي نمايد.

وي در خصوص ارتباط با صنایع وصنوف افزود: در بحث اشتغال پایدار، برای شاغلین صنایع وصنوف سیستم صلاحیت حرفه ای را طراحی نمودیم که در اين طرح به دنبال شایسته سالاری فرد هستیم.

اخوان گفت: این سیستم فرآیند را مدیریت وبرنامه ریزی می کند و اگر فردي فاقد مهارت هاي لازم باشد مي تواند خود را به مهارت موضوع شغل ارتقاء دهد.

مدير كل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان بيان داشت: لازمه سیستم صلاحیت حرفه ای ودوگانه هماهنگی با شرکای مهارتی می باشد که در اين راستا تعامل ويژه اي با شرکای مهارتی دربخش غیردولتي داريم.

وي گفت: در سفرعلی اوسط هاشمی معاون وزير و رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور به اصفهان،  اصفهان پایتخت مهارت ایران معرفي و مقررگردید مدل های آموزشی اصفهان ( آموزش دوگانه وصلاحیت حرفه ای شاغلین ) مدل ملی شوند.

در ادامه نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي ضمن قدرداني از اقدامات صورت گرفته گفت: راه نرفته بسیار داریم اگر درقرن 20 بودیم کافی بود ولی قرن 21 متفاوت تراز قرن گذشته است وفضایی که درحوزه اشتغال است فضای بسیار پیچیده اي می باشد.

طغياني ضمن اشاره به اثربخشي و كارآيي آموزش ها در كمترين زمان گفت: با گذشت قرن ،20 با متحول شدن آموزش ها مواجه هستيم و بايستي خود را به روز كنيم.

وي افزود: انسان موفق باید مهارت را با کارآفرینی انجام دهد.

نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي افزود: امسال که سال جهش تولید نامگذاری شده است یعنی تولید از یک تولید کارگاهی به تولید کارخانه ای با تولید بالا انجام و بصورت شبکه ای وهماهنگ با سایر تولیدات مشابه صورت پذیرد.

وي گفت: شبکه ای شدن سیستم تولید با همدیگر بسیار حائز اهمیت است،اگرچنین شد آموزش های مهارتی به نتیجه خواهد رسید.

طغياني در خصوص اهميت بخش خصوصي در حوزه هاي واگذاري، نظارت ویژه بربخش خصوصی وآموزشگاههاي آزاد و تعامل در اجراي برنامه ها مباحثي را مطرح نمود.

در ادامه نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي از دپارتمان هاي مراكز نساجي، شهيد رجايي و فناوري هاي راهبردي و نوين بازديد كرد.

مطالب پیشنهادی