امام رضا علیه السلام: هر که غم مؤمنى را بزداید، خداوند در روز قیامت، غم را از دل او مى زداید.

13:20 1398/11/23

به گزارش مفتاح، نعمت الله اکبری رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان اصفهان با تاکید بر اینکه در تحقق اهداف اقتصادی در اصفهان موفق بوده ایم. اصفهان را در پرچمدار محصولات تولیدی وصنفی در کشور دانست که بعد از تهران مقام دوم درامد مالیاتی را دارد.

وی از تخصیص صد درصدی بودجه حوزه آب خبر داد وگفت: اعتبار  سد وتونل کوهرنگ 77میلیارد بوده است که 80 میلیارد تخصیص داده شده است. بودجه های عمرانی 50 درصد تخصیص گرفته و در حوزه جاری 3 درصد کمتر از سال گذشته تخصیص گرفتیم.

اکبری فرار مالیاتی را خیانت به کشور دانست وگفت: اصفهان در سال جاری موظف است 9 هزار و 200 میلیارد عوارض کمرگی به دولت بپردازذ.در حال حاضر 70 درصد ان محقق شده است.

وی با تاکید اینکه اصفهان بعد از تهران دومین استانی است که مالیات می پردازذ گفت: اصفهان تنها 7 درصد از مالیات کشور را می پردازذ. تهران 50 درصد و مابقی استان ها بعد از اصفهان قرار گرفته اند.

وی سهم استان اصفهان در سال اینده را 11 میلیارد عنوان کرد وافزود: دولت توانسته در تحقق مالیات موفق باشد اما اصفهان موفق نبود هاست.

اکبری افزود: اصفهان یک استان صنعتی است و عمده فعالیت اصفهان صنعت است که و سهم صادرات اصفهان قابل توجه است اما از مالیات معاف است. فرار مالیاتی زیاد است و بازار های غیر رسمی هم وجود دارد که عملا مالیاتی پرداخت نمی کنند.

ردیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کمبود نیروی انسانی در ادارات وسازمان ها را رد کرد وگفت: تنها در آموزش وپرورش کمبود نیرو داریم اما در سایر سازمان ها مازاد هم داریم. نان خور زیاد داریم اما پست خالی هم داریم.

وی در ادامه افزود: بسته منابع انسانی در حال تدوین است و به زودی امار منتشر می شود ومشخص می شد کدام سازمان مازاد نیرو دارد.

وی در خصوص طرح آمایش سرزمین در اصفهان گفت: این طرح در سال 93 تصویب شد و به هنگام سازی شد. سند راهبردی و اجرایی استان تهیه شده است و تا پایان سال به تصویب شورای عالی برنامه ریزی کشور می رسد.

وی در ادامه افزود: اصفهان به هفت منطقه تقسیم می شود و در هر منطقه پیشران و پروژه هایی که منجر  به رشد وتوسعه واشتغال می شود استخراج شده است. در سال 99 پیشران توسعه مناطق در سند اجرایی وراهبردی به تصویب می رسد.

 

مطالب پیشنهادی