امام رضا علیه السلام: هر که غم مؤمنى را بزداید، خداوند در روز قیامت، غم را از دل او مى زداید.

درباره ما
18:06 1398/02/27

متن دلخواه درباره ما