11:42 1398/10/13


به گزارش مفتاح، بارها آرزو کرده بودی که شهادت نصیبت بشود. اما چه زود بود!

ما در راه مبارزه با استکبار هنوز به تفکر ونگاه پر صلابتت نیاز داشتیم. سربازان ومدافعان حرم هنوز به دستها و آغوشت گرمت احتیاج داشتند.

امروز با شنیدن پرکشیدنت، دلمان حسابی شکست وکمرمان خم شد.

اما روز جمعه 13دی ماه برای همیشه در ذهنمان ماند، تاریخ رفتن وپر کشیدن مظلومانه مالک اشتر رهبر عزیزمان را برای همیشه در ذهنش حک کرد.

امریکا آنقدر پست ودون است که جرات رویارویی را با تو نداشت و ترجیح داد با غافل گیری و ناجوانمردانه که البته صفت اوست؛ تو را متوقف کند، اما از انجایی که دشمنان ما از حمقا هستند با ریختن خون تو، خون تازه‌ای در رگ های ما پمپاژ کرد.

ترور ناجوانمردانه امروز تو اظهر من الشمس است و چون روز نشان داد که به امریکا نمی توان اعتماد کرد و این رفتار دشمنی ما نسبت به امریکا را صد برابر کرد.

کسانی که در کشور بر طبل مذاکره با دشمن همیشگی ما می کوبند باید بدانند که این آرزو را به گور می برند.

ما را با امریکا نسبتی نیست و کسانی که راه برون رفت از مشکلات را مذاکره و توافق با امریکا وهمدستانش می دانند، باید این  را آویژه گوش خود کنند که راه ما وامریکا از هم جداست و این کینه امروز وارد فاز جدیدی شد.

به امید روزی که انتقام سختی بگیریم و تاوان درخوری از امریکا بستانیم هر چند که فقدان تو را چه چیز می تواند جبران کند.

سردار مهربانم دیگر آرام بخواب و امشب در آغوش مادرت حضرت زهرا آرام بگیر.

شهادت مزد کمی برای سالها مجاهدت بود . حقت را بر ما ببخش و برایمان دعا کن.

 

 

مطالب پیشنهادی