16:13 1399/02/29

به گزارش مفتاح و به نقل از  خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اصفهان با تاکید چندباره بر لزوم همکاری خانوارها با پرسشگران طرح نمونه گیری نیروی کار که امسال به خاطر شیوع ویروس کرونا تلفنی در حال انجام است گفت: پرسشگران سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با پیش شماره‌های ۳۲۶ با تعدادی از خانوارهای مشخص شده تماس می‌گیرند و نسبت به تکمیل پرسشنامه اقدام می‌کنند، از مردم درخواست داریم تا نهایت همکاری را با این افراد در ارائه وضعیت صحیح اعضای خانوار داشته باشند.

 

محمدرضا لعلی با بیان اینکه آمارگیری نیروی کار فصل بهار از بیستم اردیبهشت جاری آغاز و تا دوم خرداد ادامه دارد، افزود: این طرح سراسری است و براساس آن در کشور از حدود ۶۰ هزار و ۶۴۸ خانوار و در استان اصفهان نیز از دو هزار و ۲۳۲ خانوار برای اجرای طرح‌های آمارگیری، نمونه‌گیری می شود.

لعلی، 40 درصد از جامعه نمونه استان را ساکن شهرستان اصفهان عنوان کرد و افزود: موضوع طرح آمارگیری بعدی، هزینه و درآمد خانوار شهری و روستایی است و در آینده نزدیک با سرشماره سراسری 2121 با خانوارهای نمونه تماس می گیریم.

 

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اصفهان گفت: بر اساس نتایج اجرای این طرح در سال گذشته، جمعیت بالای ۱۰ سال استان حدود چهار میلیون و ۴۵۵ هزار نفر بود که از بین آنها، یک میلیون و ۶۵۱ هزار نفر شاغل، ۲ میلیون و ۶۰۷ هزار نفر غیر فعال و ۱۹۶ هزار نفر بیکار بودند.

 

طرح آمارگیری از نیروی کار استان اصفهان همزمان با کشور از سال ۱۳۷۶ با هدف شناخت ساختار و وضعیت جاری نیروی کار و تغییرات آن بصورت حضوری انجام می‌شد و با توجه به شیوع بیماری کرونا و لزوم رعایت دستورهای بهداشتی و فاصله‌گذاری اجتماعی امسال تلفنی در حال انجام است

مطالب پیشنهادی