19:37 1399/07/24

به گزارش  مفتاح وبه نقل از روابط عمومي دادگستري کل استان اصفهان: علی اصفهانی دادستان عمومی و انقلاب اصفهان خبر منتشره در بعضی از سایت ها مبنی بر صدور دستور تعطیلی پروژه انتقال آب بهشت آباد از ناحیه دادستان کل کشور را تکذیب کرد.

 

اصفهانی ضمن هشدار به افراد مغرضی که بعضاً حتی در کشور سکونت نداشته و به مسایل قومیتی دامن می زنند از تشکیل پرونده و برخورد قاطعانه با شایعه سازان و انتشار دهندگان اخبار کذب و با هدف تشویش اذهان عمومی خبر داد.

 

اسکا نیوز در 22 مهر خبری مبنی بر اینکه "معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور" دستور توقف پروژه انتقال آب بهشت آباد و جمع آوری کارگاه و برخورد با متخلفان را صادر کرده است را بر روی خروجی سایت خود قرار داد که دادستان استان اصفهان این خبر را تکذیب کرد. مطالب پیشنهادی