17:21 1399/04/06

به گزارش خبرنگار مفتاح، مریم بلوچی در خصوص فروش داروهای مختلف با عناوین داروهای لاغری در آرایشگاه و عطاری ها گفتک تنها مرجع توزیع دارو داروخانه ها هستند . بسیاری از این داروها که توزیع می شد تقلبی وقاچاق است واثرات سو بر مصرف کننده می گذارد.

وی با تاکید بر اینکه این داروها می تواند زمینه ساز اعتیاد در افراد باشد گفت: داروهایی که با عناوین مختلف در ماهواره تبلیغ می شود ممنکن است در ابتدا اثرات لاغری داشته باد اما به مرور زمینه اعتیاد را در افراد به وجود می آورد. این داروها به مرور اثرات نامناسبی برای مصرف کننده دارند.

معاونت غذا ودارو وظیفه تامین دارو برای مراکز اعتیاد را بر عهده دارد، بنا به گفته وی توزیع داروهای ترک اعتیاد مثل متادون در مراکز توزیع می شود. بازرسی ها به صورت دقیق انجام می شود و هر دوره داروهای مورد نیاز مراکز با مستندات آنها مقایسه می شود وبا تخلفات احتمالی برخورد می شود.

وی تاکید کرد که در شرایط تحریم باهیچ کمبود دارو مواد اولیه برای تامین داروهای مورد نیاز مواجه نیستند و مشکلی وجود ندارد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مفتاح مبنی بر فروش متادون در بازار و نشستی از مراکز ترک اعتیاد گفت: فروش به صورت دقیق انجام می شود و نشستی زیادی در این مراکز نداریم. متادون در بازار آزاد هم وجود دارد و لی موادری که در بازار است قاچاق و تقلبی است

مطالب پیشنهادی